Christian Values in the Constitutions of Croatia and Slovenia

A Comparative Overview

Keywords: Christian values, constitutions, Croatia, Slovenia, universal good

Abstract

This paper will strive to show that Christian values can be found in almost every constitution in the western world, although explicit invocations of Christian values are quite rare. There are constitutions that use invocatio dei and those that create state churches, but such constitutions represent a minority among constitutions. Croatia and Slovenia make good models for the purpose of this paper as they represent very similar and, at the same time, very different states with regard to the chosen model of state-church relations. The paper will show that, notwithstanding their different constitutional setup of state-church relations, Croatian and Slovene constitutions do not differ much with regard to the presence of Christian values in them.

References

Avbelj, M. (ed.) (2019) Komentar Ustave Republike Slovenije – Del 1: Človekove pravice in temeljne svoboščine, Nova univerza: Europska pravna fakulteta.

Cvijic Z., Zucca L. (2004) ‘Does the European Constitution need Christian Values?’, Oxford Journal of Legal Studies, 24(4), pp. 739–748; https://doi.org/10.1093/ojls/24.4.739

Čizmić, J. (2016) ‘Pravo zdravstvenih radnika na „priziv savjesti“’, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 37(1), pp. 753-786.

Črnič, A., Lesjak, G. (2003) ‘Religious Freedom and Control in Independent Slovenia’, Sociology of Religion, 64(3), pp. 349–366; https://doi.org/10.2307/3712489

Črnić, A. et al. (2013) ‘Religious Pluralisation in Slovenia’, Teorija in praksa, 50(1), pp. 205–232.

Deagon, A. (2019) ‘The Name of God in a Constitution: Meaning, Democracy, and Political Solidarity’, Oxford Journal of Law and Religion, 8(3), pp. 473–492; https://doi.org/10.1093/ojlr/rwz025

Dragoš, S. (2001) ‘Cerkev/država: lodtev ali razlodtev’, in Hvala, I., (ed.) (2001) Država in cerkev: laična država kot jamsto, Ljubljana: Fakulteta za drunbene vede.

Fletcher, G. P. (1999) ‘In God’s Image: The Religious Imperative of Equality under Law’, Columbia Law Review, Vol. 99, pp. 1608–1629; https://doi.org/10.2307/1123550.

Goldstein, I. (1995) Hrvatski rani srednji vijek. Novi liber.

Horsley, T. (2021) ‘Constitutional functions and institutional responsibility: a functional analysis of the UK constitution’, Legal Studies, First View, pp. 1–12; https://doi.org/10.1017/lst.2021.32

Ivanc, B. (2015) Religion and Law in Slovenia, Wolters Kluwer.

Kristan I. (1998) ‘Freedom of choice in birth, abortion and the place of conscientious objection’, Med Law, 17(4), pp. 603–610.

Lesjak, G., Lekić D. (2013) ‘Država in verske skupnosti: kronika odnosov med letoma 2008 in 2011’, Teorija in praksa, 50(1), pp. 154–171.

Mihelič, R. (2015) ‘Posebej o pravnem statusu katoliške Cerkve v Sloveniji’, Bogoslovni vestnik, 75(1), pp. 129–142.

Naglič, A. (2017) ‘Svoboda cerkva v Sloveniji’, Res Novae, 2(2), pp. 7–32.

Naglič, A., (2010) ‘Svoboda vere v odločbi Ustavnega sodišča Republike Slovenije o ustavnosti Zakona o verski svobodi’, Bogoslovni vestnik, 70(4), pp. 483–493.

Petričušić, A., Čehulić, M., Čepo, D. (2017) ‘Gaining Political Power by Utilizing Opportunity Structures: An Analysis of the Conservative Religious-Political Movement in Croatia’, Politička misao : časopis za politologiju, 54(4), pp. 61–84.

Sokol, T. Staničić, F., (2018) ‘Pravni položaj Katoličke Crkve kao gospodarskog subjekta u pravu Europske unije i hrvatskom pravu’, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 68(3–4), pp. 31–60; https://doi.org/10.3935/zpfz.68.1.02

Staničić, F. (2019) ‘Does Religious Freedom Warrant Protection as a Fundamental Human Right?’, Društvena istraživanja, 28(2), pp. 189–206; https://doi.org/10.5559/di.28.2.01.

Staničić, F. (2019a) ‘A Contribution to the Debate on the Republic of Croatia as a Secular State and on the Terms Seculatrtization and Secularism’, Pravni vjesnik, 35(3–4), pp. 7–34; https://doi.org/10.25234/pv/8406.

Stres, A. (2010) ‘Sekularno društvo, laičnost i prisutnost vjerskih obilježja i simbola u Sloveniji’, Riječki teološki časopis, 18(2), pp. 481–494.

Weiler, J.H.H. (2003) Un’Europa cristiana: un saggio esplorativo. BUR Biblioteca Univ. Rizzoli.

Weiler, J.H.H. (2007) ‘A Christian Europe? Europe and Christianity: rules of commitment’, European View, Vol. 6, pp. 143–150; https://doi.org/10.1007%2Fs12290-007-0020-8

Published
2022-02-22
How to Cite
StaničićF. (2022). Christian Values in the Constitutions of Croatia and Slovenia: A Comparative Overview. Central European Journal of Comparative Law, 3(1), 203-220. https://doi.org/10.47078/2022.1.203-220
Section
Articles