Beküldések

Bejelentkezés vagy Regisztráció a beküldéshez.

Ellenőrzőlista a benyújtás előkészítéséhez

A benyújtási folyamat része, hogy a szerzők ellenőrizzék le a benyújtandó anyaguk mindenben megfelel az alábbi listában szereplő elvárásoknak, és azokat a beadványokat, amelyek nem tartják be a az útmutatóban leírtakat, azokat vissza lehet küldeni a szerzőnek.
 • A beküldött anyag nem lett korábban publikálva, és megelőzően egy másik folyóiratnál sem lett lektorálva (bővebb magyarázatot lásd a Megjegyzések a szerkesztőnek résznél).
 • A benyújtott fájl OpenOffice, Microsoft Word, RTF, dokumentum fájlformátum.
 • A szöveg másfeles sorközzel; 12 pontos betűmérettel készült.
  Minden illusztráció, ábra és táblázat a publikáció megfelelő helyén található.
 • Ahol lehetséges, ott megadott DOI-s vagy URL-es hivatkozásokat.
 • A szöveg betartja azokat a stiláris és bibliográfiai követelményeket, amelyek a Szerzői útmutatóban szerepelnek.
 • A szerző(k) munkahelye(i) feltüntetésre kerültek, önéletrajzok és fényképeik (vezetéknév-keresztnév.jpg formátumban) csatolásra kerülnek.

Szerzői útmutatók

Az IME tudományos folyóirat – hasonlóan más hazai és nemzetközi lapokhoz – ismerteti azokat a követelményeket, amelyeket a szerzőkkel szemben támaszt. E szempontoknak megfelelően várjuk eredeti, ezen formájában még nem közölt írásaikat közzétételre.

Általános közlési feltételek

Az IME folyóirat teljesen open access folyóirat, a szerző(k) a tanulmány(ok) beküldésével elfogadja(ák), hogy a szakmai bírálat (lektorálás, peer-review) utáni elektronikus (pdf) és nyomtatott kiadói változat a "Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 license" (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) feltételei szerint jelenjenek meg. A licence alapján a művek szabadon megoszthatóak, az alábbi feltételekkel: a szerzőre és a megjelenésre, valamint a licencere megfelelően kell hivatkozni, az üzleti célú felhasználás nem engedélyezett, a közlemény csak az eredeti formában terjeszthető, nem módósítható, nem átdologozható.

Szerzők neve és munkahelye

Szerzőként lehet és kell felsorolni mindazokat, akik az adott cikkhez alkotó módon hozzájárultak, beleértve azokat, akik a szakmai előkészítésben és a végső változat elkészítésében részt vettek. (Azok részére, akik rutinszerűen járultak hozzá a munka elkészítéséhez, inkább köszönetnyilvánítást javasolunk.)

A cikk címe alatt szerepel(nek) a szerző(k) és a munkahely(ek) nevei. A szerzői nevek mellett kérjük, tüntessék fel az egyes szerzők ORCID azonosítóját is. Amennyiben a szerző nem rendelkezik ORCID azonosítóval, az alábbi felületen tud regisztrálni: https://orcid.org/.

Önéletrajz

A lap fontos küldetésének tartja a szakmai műhelyek és személyek megismertetését, a szakmai kiválóságok bemutatását. Ezért kérjük szerzőinket, hogy rövid formában (max. 5-10 sor) számoljanak be szakirányú végzettségükről, tudományos munkájukról, korábbi és jelen kinevezésükről, munkahelyükről, szakmai és tudományos társaságokban betöltött főbb pozícióikról. Egyúttal kérjük arcképük megküldését is elektronikus (JPG) formában.

Logikai felépítés

Kérjük a szerzőket, hogy a téma kifejtése során tartsák szem előtt az alábbi szerkesztési szempontokat:

 • A mondanivaló kötődjék a kórházi vezetéshez, az intézményi működtetéshez.
 • A publikáció cég független és pártpolitikai befolyástól mentes legyen.

Amennyire a téma engedi, a cikk mondanivalója az alábbi tartalmi elemekből épüljön fel:

 • Bevezetés, célkitűzés (esetleg az előzmények és a helyzet bemutatása is).
 • Témakifejtés, megvalósítás, alkalmazott módszer (pl. elméleti gazdasági vagy orvos-biológiai háttér, tudományos módszerek vagy technikák, matematikai-statisztikai eljárások).
 • Eredmények (adatok, összefüggések).
 • Összegzés, következtetések, a továbblépés lehetőségei (előnyök és korlátok).

Cím, absztrakt, kulcsszavak

A tanulmány címét, az absztraktot és a kulcsszavakat kérjük, hogy magyar és angol nyelven is adják meg.

Absztraktként 5-8 soros összefoglalót kérünk a tanulmány lényeges elemeiről.

A szerzők a közleményhez kapcsolódó, kereshetőséget biztosító 5 legfontosabb kulcsszót adják meg magyar és angol nyelven.

Irodalmi hivatkozások

A cikkben található szakirodalmi utalásokat sorszámozva, szögletes zárójelbe [ ] kell tenni, és a publikáció végén az irodalmi hivatkozásokat a hivatkozási sorrendben, szögletes zárójeles számozással ellátva, mindegyiket új sorban kezdve, az alábbi információkkal – melyeket egymástól vesszővel választunk el – együtt kérjük feltüntetni:

 • Szerző(k) vezetéknévvel és keresztnévvel, ha többen vannak vesszővel elválasztva, az utolsó szerző keresztneve után kettőspontot téve.
 • A hivatkozott mű (pl. könyv, publikáció, szakcikk, tanulmány) címe.
 • Folyóirat, vagy könyv neve (az idézett cikkekhez hasonlóan).
 • Évszám, kötetszám, a hivatkozás első és utolsó oldal száma kötőjellel elválasztva.
 • Az olyan hivatkozásoknál (folyóirat cikk, könyv, könyvfejezet), amik rendelkeznek DOI számmal, kötelező a DOI szám megadása. A DOI (Digital Object Identifier) számot az alábbi formában kérjük megadni: https://doi.org/10.12345/XY.2016.1-2.15. A DOI szám az https://search.crossref.org/ és https://doi.crossref.org/simpleTextQuery keresőfelületen vagy a közlemény saját internetes elérhetőségénél megtalálható.
 • Webes hivatkozások esetén a nemzetközi gyakorlatban az interneten megtekintett elektronikus oldalak esetében kötelező megjelölni a megtekintés dátumát, ugyanis a weblapok tartalma idővel változhat csakúgy, mint egy könyv második vagy harmadik kiadása.

Lektorálás

A beküldött kéziratot a témát jól ismerő szakemberek lektorálják. A szakvélemény alapján a megjelenő változatot a Szerkesztőbizottsággal és a Szerzővel történő egyeztetés alapján véglegesítjük.

Terjedelem

A publikáció terjedelme a lapban 2-4 oldal, ami megfelel a kéziratban 4-8 A/4 oldalnak, beleértve a cikkhez tartozó illusztrációkat és az irodalmi hivatkozásokat is.

Karakterek:

Címoldalon a folyó szöveg: 5000 karakter (a címen, szerzőkön kívül)

Tele oldal: 5300-5400 karakter (1-2 alcímmel)

2 db 1 hasáb széles képpel: 3300 karakter

Technikai követelmények

A kéziratot WORD szövegszerkesztővel, A4-es méretben, másfeles sortávolsággal, 12 pontos Times New Roman betűtípussal, 2.5 cm-es lapszegéllyel tördelés nélkül kérjük elkészíteni.

Az ábrákat és táblázatokat külön oldalon, számozva; minden ábra szegélyén a helyes állást felfelé nyíllal jelölni, az ábraszövegeket külön oldalonkérjük. Az ábrákat és képeket kérjük JPG, TIF, vagy Illustrator formátumban, a jobb képi minőség érdekében 300 DPI felbontásban megküldeni.

Helyesírás

A helyesírás szempontjából két kihívással kell megküzdeni lapunknak. Egyrészt az orvosi terminológia latinos és köznyelvi változatainak keveredésével, másrészt a menedzsment és az informatika szóhasználatában elterjedt, főként angolszász eredetű kifejezésekkel. Az előbbi problémát illetően iránymutatóként az Orvosi Hetilap (1988, 129., 1325-25) közleménye és az Orvosi Helyesírási Szótár (Dr. Fábián Pál és Dr. Magosi Péter, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992) az iránymutató. A második szempontot illetően lapunk igyekszik egységes elveket alkalmazni, erről olvasószerkesztőink gondoskodnak. E ponton kérni fogjuk a szerzők kooperációját a lektorokkal.

Adatvédelem

Tájékoztatjuk tisztelt szerzőinket, hogy a részünkre átadott műveket megőrizzük, és azokat külön, hozzáférés alapján kutatható adatbázisban tároljuk. A művekkel összefüggő (részünkre megküldött) személyes adatok kezelése a Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság honlapján közzétett adatkezelési szabályzat és a mindenkor hatályos jogszabályok alapján történik. A művek beküldése a fentiekhez hozzájáruló jognyilatkozatnak minősül.

Adatvédelmi nyilatkozat

A folyóiratnál megadott nevek és email címek kizárólag annál a folyóiratnál lesznek felhasználva, más célokra, harmadik félnek nem kerül átadásra, a Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság Adatkezelési Tájékoztatója szerint.