Budapesttől Krakkóig

Közép-kelet-európai körkép a Lutheránus Világszövetség teológiai és szervezeti hangsúlyairól 1984–2023 – 2. rész

  • Pap Kinga Marjatta Evangélikus Hittudományi Egyetem
Kulcsszavak: nagygyűlés, arányosság, ellenkultúra, felelősség, ökumené

Absztrakt

A közép-kelet-európai régió 2023-ban másodszor adott otthont a Lutheránus Világszövetség (LVSZ) legmagasabb döntéshozatali fórumának. A tanulmány az 1984-es budapesti nagygyűlés óta megtett út és a világszövetség történetének néhány kiemelt elemét vizsgálja közép-kelet-európai szempontból. 

A régió és a magyar evangélikus szerepvállalás rövid ismertetését követően a szerző a nagygyűlés kettős funkciójának megfelelően részletesen kitér mind a „közgyűlési” feladatok (választások, teológiai és közéleti állásfoglalások), mind a két alkalom liturgikus életének összevetésére. A 2023-as nagygyűlés sajátosságai közül kiemelt szerepet kap az auschwitz-birkenaui látogatás gondolatköre és az evangélikus–katolikus párbeszéd az új reformáció útján.

Információk a szerzőről

Pap Kinga Marjatta, Evangélikus Hittudományi Egyetem

bölcsész, doktorandusz - Budapest

Hivatkozások

A Lutheránus Világszövetség 13. nagygyűlésének záródokumentuma. „Egy test, egy lélek, egy reménység”. Ford. Mesterházy Balázs. Evangélikus.hu, 2023. október 3. https://www.evangelikus.hu/hireink/teologia/a-lutheranus-vilagszovetseg-13-nagygyulesenek-zarodokumentuma. (Megtekintés: 2023. december 4.)

A szembenállástól a közösségig. Evangélikus-római katolikus közös megemlékezés a reformációról 2017-ben. Ford. Pap Kinga Marjatta. Luther Kiadó, Budapest, 2016. Web: https://www.lutheranworld.org/sites/default/files/2022-10/dtpw-from_conflict_to_communion_hu_1.pdf. (Letöltés: 2023. december 4.)

Gáncs Péter 1994. Eltúlzott remények – szükségszerű csalódottság. Lelkipásztor, 69. évf. 7–8. sz. 253–254. o.

Greenaway, Kristine – Mumia, Pauline (szerk.) 2023. From Windhoek to Kraków. 2017–2023 six-year report. Lutheran World Federation, Geneva. https://www.lutheranworld.org/resources/publication-windhoek-krakow-2017-2023. (Letöltés: 2023. december 4.)

Halík, Tomáš 2023. Folyamatos reformációra van szükség. Főelőadás a Lutheránus Világszövetség 13. nagygyűlésén. Ford. Görföl Tibor. Lelkipásztor, 98. évf. 10. sz. 376–380. o.

Hope for the Future. A Study Document for Renewing Jewish–Christian Relations 2023. Lutheran World Federation, Geneva, 2023. https://www.lutheranworld.org/sites/default/files/2023-09/20230815%20Jewish-Lutheran%20relations.pdf. (Letöltés: 2023. december 4.)

Lange, Dirk G. – Mumia, Pauline – Plüss, Jean-Daniel – Hinlicky Wilson, Sarah (szerk.) 2023. „The Spirit of the Lord Is Upon Me”. International Lutheran-Pentecostal 2016–2022 Dialogue Statement. Lutheran World Federation, Geneva. https://lutheranworld.org/sites/default/files/2023-09/20230810_Lutheran-Pentecostal_dialogue_EN_0.pdf. (Letöltés: 2023. december 4.)

Laudamus. Hymnal for the Lutheran World Federation. Gesangbuch für den Lutherischen Weltbund. 5. kiad. Lutheran World Federation, Geneva, 1984. Web: https://ia802300.us.archive.org/16/items/1984-laudamus/1984_Laudamus.pdf. (Letöltés: 2023. december 4.)

Lehtonen, Risto 2019. Church in a Divided World. The Encounter of the Lutheran World Federation with the Cold War. University of Eastern Finland, Jyväskylä. (Reports and Studies in Education, Humanities, and Theology 19.)

Nagy Gyula 1985. A budapesti nagygyűlés magyar szemmel. Lelkipásztor, 60. évf. 4. sz. 196–203. o.

Pap Kinga Marjatta 2017. Szabad egyház szabad államban. Kalandozások a baltikumi egyházak reformációtörténetében. Korunk, III. évf. 5. sz. 45–49. o. Web: http://epa.oszk.hu/00400/00458/00630/pdf/EPA00458_korunk-2017-05_045-049.pdf. (Letöltés: 2023. december 4.)

Pap Kinga Marjatta 2021a. Észt vezető a Lutheránus Világszövetség élén. Evangélikus.hu, június 22. https://www.evangelikus.hu/hireink/nagyvilag/eszt-vezeto-a-lutheranus-vilagszovetseg-elen. (Megtekintés: 2023. december 4.)

Pap Kinga Marjatta 2021b. Nemzedékről nemzedékre. Bevezetés a magyar–finn–észt egyházi kapcsolatok történetébe. In: Antal M. Gergely et al. (szerk.): Varia fenno-estonica. Ünnepi olvasókönyv Csepregi Márta 70. születésnapjára a finn és az észt nyelv és kultúra, valamint a magyar–finn, magyar–észt kapcsolatok köréből. ELTE BTK Finnugor Tanszék, Budapest. (Urálisztikai Tanulmányok 23.) 388–408. o. Web: https://edit.elte.hu/xmlui/bitstream/handle/10831/83138/VFE-UT_23.pdf. (Letöltés: 2023. december 4.)

Study Guide. LWF Thirteenth Assembly Kraków, Poland 13–19 September 2023. Lutheran World Federation, Geneva, 2023. https://www.lutheranworld.org/sites/default/files/2023-08/2023A%20-%20Study%20Guide%20full%204L.pdf. (Letöltés: 2023. december 4.)

„Továbbra sem leszünk munka nélkül!” Beszélgetés a hetvenéves Harmati Bélával. Evangélikus Élet, 71. évf. 23. sz. 2006. június 4. 5. o. Web: https://zope.lutheran.hu/ujsagok/evelet/archivum/2006/23/051. (Megtekintés: 2023. december 4.)

Williams, Esther 2023. Volunteers: The-go-to-team at the LWF Assembly. 2023.LWFAssembly.org, szeptember 19. https://2023.lwfassembly.org/news/volunteers-go-team-lwf-assembly. (Megtekintés: 2023. december 4.)

Witt, Tom – Pap, Kinga Marjatta – Lange, Dirk (szerk.) 2023. Reconciled and Renewed. Assembly Worship. LWF Thirteenth Assembly Krakow, Poland 13–19 September 2023. Lutheran World Federation, Geneva. Web: https://www.lutheranworld.org/sites/default/files/2023-10/2023A%20-%20Liturgy.pdf. (Megtekintés: 2023. december 4.)

Megjelent
2024-02-12
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok