Böjt 4. vasárnapja (Laetare)

Jn 6,1–15 Böjti kenyérmorzsa az öröm forrása

  • Kalincsák Balázs Magyarországi Evangélikus Egyház

Absztrakt

Böjt időszakának közepén járunk. Laetare vasárnapja az öröm, az örvendezés vasárnapja. A vasárnap különlegességét többek között az is adja, hogy Ézsaiás 66,10–11-ből hangzik fel az introitus: „Örüljetek Jeruzsálemmel! Jöjjetek, akik szeretitek, és szívből ujjongjatok! Akik gyászoltok, leljetek vigaszra benne!” A böjti vasárnapok közepén hív minket az örvendezésre ez a vasárnap. Az öröm igazi oka nem az, hogy túl vagyunk a nagyböjt felén, hanem hogy tekintetünket az igazi öröm forrására vethetjük. Hiszen „a böjti időszak minden vasárnapja húsvét, azaz az egyház feltámadott Krisztusra mutató, örvendező ünnepe. Ma örvendezésre hív a liturgia.” (Hafenscher 2010, 354. o.) A vasárnap célja és feladata, hogy az örömhír szólalhasson meg általunk. A nap témája a liturgikus könyv szerint: „Az élet kenyere”. Az a Krisztus jött közénk, aki az élet kenyereként valóban az életét adta értünk.

Információk a szerzőről

Kalincsák Balázs, Magyarországi Evangélikus Egyház

lelkész – Nemescsó

Hivatkozások

Hafenscher Károly 2010. Liturgika. A keresztény istentisztelet protestáns megközelítésben, ökumenikus szellemben. Luther Kiadó – Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzene Tanszéke, Budapest.

Lenkeyné Semsey Klára 1967. János evangéliumának magyarázata. In: Bartha Tibor (szerk.): Jubileumi kommentár. A Szentírás magyarázata. Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Budapest. (BibliaTéka CD-ROM változata, Arcanum Digitéka Kft.)

Takács Gyula 2015. Szent János evangéliumának magyarázata. 2. köt. Központi Papnevelő Intézet Pálos Könyvtára, Budapest.

Megjelent
2024-02-12
Folyóirat szám
Rovat
Az igehirdető műhelye