Böjt 5. vasárnapja (Judica)

Jn 8,48–59 Az igazi főpapi szolgálat

  • Kustra Csaba Magyarországi Evangélikus Egyház

Absztrakt

Ezen a vasárnapon is érdemes szem előtt tartani, hogy az ősi egyházban a húsvét ünnepe keresztelésre, vagyis a Jézus halálával és feltámadásával való személyes azonosulásra épült (Róm 6,8). Éppen ezért az ünnep előtti heteket keresztelési előkészületre használták (Jánossy 1944, 34. o.). A tematika jól bemutatja, hogy akit Krisztus megszólított, és aki teljesen az övé akar lenni, annak milyen állomásokon kell keresztülmennie. 1. Elszakadni a világtól. 2. Isten hitére ráállni. 3. A hit erejével élni. 4. Krisztus igazságával rendszeresen táplálkozni. 5. Krisztusban megmaradni. 6. Engedni, hogy Jézus szeressen. Ezt az ívet erősítik az alapigéhez társított igék, zsoltárok. Jelen esetben a bevezető 43. zsoltár, Zsid 9,11–15 és 1Móz 22,1–14. A zsoltár így kezdődik: „Ítélj meg, Istenem…” Az ítélet kifejezés itt azt jelenti, felvállalni az ügyét annak, aki szorult helyzetben van. (Kálvin 2011, 620. o.)

Információk a szerzőről

Kustra Csaba, Magyarországi Evangélikus Egyház

lelkész – Tápiószentmárton

Hivatkozások

Bolyki János 2001. „Igaz tanúvallomás”. Kommentár János evangéliumához. Osiris Kiadó, Budapest.

Jánossy Lajos 1944. Az egyházi év útmutatása. A szerző kiadása, Sopron.

Kálvin János 2011. Zsoltármagyarázatok. Olvassuk együtt! Ford. Szabó Miklós. Elektronikus dokumentum. https://www.refkossuthter.hu/sites/default/files/fajlok/kalvin_zsoltar.pdf.

Karner Károly 1950. Testté lett Ige. János evangéliuma. Magyar Luther-társaság, Budapest.

Szám Kati 2023. Földi-Kovács Andrea: „Nem ügyeket választottam, hanem Istent”. Képmás magazin, április 21. https://kepmas.hu/hu/foldi-kovacs-andrea-interju-vedett-tarsadalomert-alapitvany-credo-foldi-laszlo.

Zsidó történelem – Az álmessiások. In: Zsidó ismeretek tára. XIII. A zsidó történelem kétezer éve. Zsidó.com, https://zsido.com/fejezetek/zsido-tortenelem-az-almessiasok/.

Megjelent
2024-02-12
Folyóirat szám
Rovat
Az igehirdető műhelye