Böjt 6. vasárnapja (Palmarum)

Ézs 50,1–10 Te mit kiáltasz Istennek?

  • Madarász Géza Magyarországi Evangélikus Egyház

Absztrakt

Jézus jeruzsálemi bevonulásával fontos fordulóponthoz érkezünk el. Galilea területén végzett szolgálatának végéhez érkezett, s megérkezett Jeruzsálembe. Jánossy azt írja, hogy az ezen a vasárnapon kezdődő hét „méltán viseli a »szent hét« és a »csendes hét« nevet is” (2008, 28. o.). Valóban alkalmat kellene szakítanunk az elcsendesedésre ezen a héten, hogy elvégezhessük a magunk átvilágítását is. Hányadán is állunk Krisztussal való kapcsolatunkban? Reménység szerint az ige hirdetője és hallgatója az ujjongó tömegben lenne a bevonuláskor. Erről a bevonulásról tudósít minket az oltár előtt elhangzó lekció (Mt 21,1–9).

Palmarum vasárnapján örömujjongással indul a nagyhét, azonban az epistola (Fil 2,5–11) ráirányítja a figyelmünket a nagypénteki áldozatra, majd az azt követő örömhírre, amely a húsvét ünnepében teljesedik be: Krisztus feltámadt! Öltöztessük hát szívünket és lelkünket bátran ünneplőbe, hiszen nem tragédia történik az előttünk álló hét eseményeiben, hanem Teremtőnk tökéletes terve valósul meg.

Információk a szerzőről

Madarász Géza, Magyarországi Evangélikus Egyház

lelkész – Pusztaföldvár

Hivatkozások

Jánossy Lajos 2008. Az egyházi év útmutatása. Fraternitás Magyarországi Evangélikus Lelkészek Közössége, Veszprém.

Karasszon István 2021. Az Ószövetség teológiai üzenete. L’Harmattan Kiadó, Budapest.

Karikó Éva 2012. Párbeszéd a végtelennel. Csaba testvér gondolatai az Istennel való mély és bensőséges kapcsolatról. Helikon Kiadó, Budapest.

Kustár Zoltán 2004. Ézsaiás próféta könyve. In: Pecsuk Ottó (szerk.): Bibliaismereti kézikönyv. Kálvin Kiadó, Budapest.

Luther Márton 2010. Előszók a Szentírás könyveihez. Ford. Szita Szilvia. Magyarországi Luther Szövetség – Luther Kiadó, Budapest. (Magyar Luther Könyvek 2.)

Mello, Anthony de 2020. Szárnyalás. Korda kiadó, Kecskemét.

Rad, Gerhard von 2001. Az Ószövetség teológiája. 2. köt. Izráel prófétai hagyományainak teológiája. Osiris Kiadó, Budapest.

Rózsa Huba 2005. Üdvösségközvetítők az Újszövetségben. Szent István Társulat, Budapest.

Rózsa Huba 2016. Az Ószövetség keletkezése. Bevezetés az Ószövetség könyveinek irodalom- és hagyománytörténetébe. Szent István Társulat, Budapest.

Webb, Barry 2018. Ézsaiás könyve. Sasszárnyakon. Harmat Kiadó, Budapest.

Westermann Claus 1997. A Biblia titkai. Bevezetés a Bibliába. Kálvin Kiadó, Budapest.

Megjelent
2024-02-12
Folyóirat szám
Rovat
Az igehirdető műhelye