Részesedés Isten képzelőerejében

Barbara Brown Taylor igehirdetés-kötete

  • Pángyánszky Ágnes Evangélikus Hittudományi Egyetem

Absztrakt

Barbara Brown Taylor észak-amerikai anglikán lelkész igehirdetéseit először olvashatjuk magyar nyelven. Székács Judit értő és finom fordítói munkája nyomán elevenednek meg azok a történetek, amelyekben szinte észre sem vesszük, és már ott ülünk a nappaliban Barbara Brown Taylorral együtt. Igehirdetései úgy hatnak ránk, mintha nem is prédikációt hallgatnánk, hanem vele beszélgetnénk, az elhangzó történetek pedig annyira lebilincselők, hogy szinte levegőt sem veszünk, nehogy elmulasszunk egy szót is gondolatmenetéből.

Információk a szerzőről

Pángyánszky Ágnes, Evangélikus Hittudományi Egyetem

egyetemi docens, intézetvezető – Budapest

Hivatkozások

Pángyánszky Ágnes 2017. A homiletika története az Amerikai Egyesült Államokban a 20. században. Lelkipásztor, 92. évf. 3. sz. 82–85. o.; 4. sz. 132–136. o.

Barbara Brown Taylor. Great Preachers. DVD. Films Media Group, New York, 1998.

Pángyánszky Ágnes 2020. Határátlépések szent és profán között. Barbara Brown Taylor homiletikájának spirituális útkeresése. In: Orosz Gábor Viktor (szerk.): Teológia és határok. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatóinak tanulmánykötete. Luther Kiadó, Budapest. 187–199. o.

Brown Taylor, Barbara 1993. The Preaching Life. Cowley Publications, Boston

Megjelent
2024-04-14
Folyóirat szám
Rovat
Figyelő