Húsvét ünnepe után 3. vasárnap (Jubilate)

Jn 16,16–23a - Örömre jutás

  • Veres József Magyarországi Evangélikus Egyház

Absztrakt

A húsvét és a pünkösd közé ékelődő héthetes örömidő pünkösd ünnepének az előkészítő ideje. A Jézus Krisztus feltámadásában kapott új lehetőség (újjászületés), valamint ebben az új életben ajándékként kapott isteni irgalom és kegyelem (misericordia) igazi bensőséges lelki örvendezésre indítja Isten gyermekeit. Olyan öröm ez, amelyre elsősorban nem a mosolygó arc, hanem a lelki stabilitás a jellemző, mely stabilitás alapja a Krisztusban való meggyökerezés, eredménye, „gyümölcsei” pedig a szeretet, a gyűlölettől teljes világban való kitartás, az embertársak felé való fordulás és az erről az örömről való bizonyságtétel.

Információk a szerzőről

Veres József, Magyarországi Evangélikus Egyház

lelkész - Surd

Hivatkozások

Apostol Imre 1992. János evangéliuma. Evangéliumi Kiadó, Budapest.

Flanagan, Neal M. OSM 1992. Evangélium Szent János szerint és a jánosi levelek. Ford. Zsélyi Ferenc. Bencés Kiadó, Pannonhalma – Korda Kiadó, Kecskemét. (Szegedi Bibliakommentár, Újszövetség 4.) Web: http://mek.niif.hu/00100/00188/html/4janos.htm#1janos.

Gaebelein, Arno C. 2013. Újszövetségi kommentár. Evangéliumi Kiadó, Budapest.

Jánossy Lajos 2008. Az egyházi év útmutatása. Fraternitás, Veszprém.

Kálvin János: János apostol evangéliumának magyarázata. https://www.refkossuthter.hu/sites/default/files/fajlok/kalvin_janos-ev_1.pdf.

Tóth Kálmán – Tarr Kálmán – Szathmáry Sándor – Czeglédy István 1995. Jubileumi kommentár. 3. köt. Kálvin Kiadó, Budapest

Megjelent
2024-04-14
Folyóirat szám
Rovat
Az igehirdető műhelye