Húsvét ünnepe után 5. vasárnap (Rogate)

Jn 16,23b–27 - Jézus Krisztus nevében kérünk…

  • Szemerei János Magyarországi Evangélikus Egyház

Absztrakt

Az egyházi esztendő ünnepi naptárában a húsvétot követő időszakot is Jézus Krisztus bűn és halál feletti győzelmének öröme járja át. Az oltárterítő fehér színe, és az egymást követő vasárnapok témái, illetve ajándékai is erre utalnak. A Krisztus általi újjászületéstől a pásztori gondoskodáson, a lelkünket betöltő örömön, az ajkunkon felcsendülő éneken át jutunk el az 5. vasárnapon az imádságig, az Úrral való kommunikáció nagy ajándékáig. Izgalmas, hogy az ünnepi naptárban Rogate vasárnapját követően ünnepeljük a mennybemenetelt, ami az első tanítványok Krisztussal való kapcsolatát és kommunikációját, imádságát is új dimenzióba helyezte.

Információk a szerzőről

Szemerei János, Magyarországi Evangélikus Egyház

püspök - Győr

Hivatkozások

Aradi András 2017. Húsvét ünnepe után 5. vasárnap (Rogate). Jn 16,23b–27. Lelkipásztor, 92. évf. 5. sz. 186–188. o.

Bolyki János 2001. „Igaz tanúvallomás”. Kommentár János evangéliumához. Osiris, Budapest.

Jánossy Lajos 1944. Az egyházi év útmutatása. Sopron.

Karner Károly 1950. Az Ige testté lett. Magyar Luther Társaság, Budapest.

Orosz Gábor Viktor 2006. Húsvét ünnepe után 5. vasárnap (Rogate). Jn 16,23b–27. Lelkipásztor, 81. évf. 5. sz. 186–188. o.

Megjelent
2024-04-14
Folyóirat szám
Rovat
Az igehirdető műhelye