Mennybemenetel ünnepe

Mk 16,14–20 - A nagy űr helyett a mennyei Urat látni

  • Sztyéhlik Csaba Magyarországi Evangélikus Egyház

Absztrakt

A hétköznapok rejtekében sok helyen el-eltűnő ünnep mennybemenetel, melynek a témáját sem mindig értik a hívek pontosan. A Márk evangéliumából származó alapige csak egyetlen tételmondatot (19. vers) említ az ünnep központi tartalmáról, ugyanakkor szépen megmutatkozik, hogy Jézus mennybemenetele már az egyház korai századaiban is szorosan összekapcsolódott a húsvéti ünnepkörrel, valamint, hogy a 4. századig együtt ünnepelték pünkösddel. A megértés segítésére további hidakat is építhetünk, a – húsvét előtti és húsvét utáni – negyven nappal így is bemutatva Isten kegyelmi akaratának megvalósulását. De ugyanígy rámutathatunk a világba jövetel és mennybemenetel kapcsolatára is.

Információk a szerzőről

Sztyéhlik Csaba, Magyarországi Evangélikus Egyház

lelkész - Sámsonháza

Hivatkozások

Dér Katalin – Jorsits Attila 2011. Beavatás. Márk evangéliuma. Kairosz Kiadó, Budapest.

Evangélikus istentisztelet. Liturgikus könyv. Luther Kiadó, Budapest, 2007.

Fekete Károly é. n. Ünnepek homiletikuma. (http://diaksag.drhe.hu/wp-content/uploads/2018/05/Fekete-Károly-Ünnepek-homiletikuma.pdf).

Jánossy Lajos 2008. Az egyházi év útmutatása. Fraternitás Magyarországi Evangélikus Lelkészek Közössége, Veszprém.

Magassy Sándor 1997. Óegyházi perikópák. 1. köt. Magánkiadás, Budapest.

Mounce, William D. – Mounce, Robert H. (szerk.) 2008. The Zondervan Greek and English Interlinear New Testament. Zondervan, Grand Rapids. (NASB/NIV)

Megjelent
2024-04-14
Folyóirat szám
Rovat
Az igehirdető műhelye