Húsvét ünnepe után 6. vasárnap (Exaudi)

Jn 15,26–16,4 - Az igazság Lelke

  • Szücs Eszter Magyarországi Evangélikus Egyház

Absztrakt

Mennybemenetel és pünkösd ünnepe közt járunk, „amikor az Úr mennybeszállása feletti öröm átmegy a megígért Szentlélek várásának örömébe” – írja Jánossy Lajos Exaudi vasárnapjáról. Míg Magassy Sándor vitatkozik vele: „Nem látom a vasárnap igéiben, illetve a névadó zsoltárban Isten népének túláradó örömét, vagy éppen parúziavárását. […] Jobbnak látszik, ha megmaradunk a Lélek várásának s az Érte való könyörgésnek keretei között, amire egyébként az alapigék is indítanak.” (Magassy 2005)

Információk a szerzőről

Szücs Eszter, Magyarországi Evangélikus Egyház

lelkész - Dombóvár

Hivatkozások

Bolyki János 2001. „Igaz tanúvallomás”. Kommentár János evangéliumához. Osiris Kiadó, Budapest.

Cserháti Sándor 2012. Az Újszövetség teológiája. Luther Kiadó, Budapest.

Jánossy Lajos 2008. Az egyházi év útmutatása. Fraternitás, Veszprém.

Magassy Sándor (id.) 2005. Perikópák. Magánkiadás, Budapest.

Zink, Jörg 2005. Szent erőforrás. Kálvin Kiadó, Budapest.

Gyökössy Endre 1999. János evangéliuma. Örökségünk Kiadó, Budapest.

Megjelent
2024-04-14
Folyóirat szám
Rovat
Az igehirdető műhelye