Pünkösd ünnepe

4Móz 11,11–17.24–29 - A Lélek erejével

  • Menyesné Uram Zsuzsanna Magyarországi Evangélikus Egyház

Absztrakt

A pünkösd a görög πεντηκοστή (pentékoszté), azaz ’ötvenedik’ szóból ered. Az őskeresztények a húsvét utáni 50. napon a Szentlélek eljövetelét és az egyház megalakulását ünnepelték. Az Ószövetségben hálaadó aratási ünnepnek és a hetek ünnepének is nevezték (2Móz 34,22). Később a zsidóságban a pészah utáni hetedik hét a Sínai-hegyen kötött szövetség, a törvényadás emléknapja és az új kenyér ünnepe volt.

Információk a szerzőről

Menyesné Uram Zsuzsanna, Magyarországi Evangélikus Egyház

lelkész - Lovászpatona

Hivatkozások

Balás Béla 2005. Ünnepek. Szent István Társulat, Budapest.

Biblia magyarázó jegyzetekkel. Kálvin Kiadó, Budapest, 1996.

Bonhoeffer, Dietrich 2020. Jöjj velem! Harmat Kiadó – Luther Kiadó, Budapest.

Hafenscher Károly 2010. Liturgika. A keresztény istentisztelet protestáns megközelítésben, ökumenikus szellemben. Luther Kiadó – Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzene Tanszéke, Budapest.

Hertz J. H. 1984. Mózes öt könyve és a Haftárák. IV. Numeri. Budapest.

Jánossy Lajos 2008. Az egyházi év útmutatása. Fraternitás, Veszprém.

Laborczi Géza 2017. A feladatok megosztására segítő Lélek. Evangélikus Élet, 82. évf. 22. sz. 3. o.

Mackintosh C. H. é. n. Elmélkedések Mózes negyedik könyve felett. Evangéliumi Kiadó, Budapest.

Megjelent
2024-04-14
Folyóirat szám
Rovat
Az igehirdető műhelye