Pacorus és az elképzelt régi magyar irodalom néhány 16. századi francia forrása

  • Ágnes Máté MTA BTK Irodalomtudományi Intézet

Absztrakt

A jelen tanulmányban Eneas Silvius Piccolomini Historia de duobus amanti-bus című novellájának 16. századi francia fordításairól lesz szó. A tanulmány első része könyvészeti jellegű: célja, hogy a néhány éve megjelent French Vernacular Books című katalógus hibái közül a Piccolomini szerelmi történetére vonatkozóakat helyreigazítsa, és felvilágosítással szolgáljon a számon tartott francia fordítókról és munkáikról. A második rész pedig a szerelmi história állítólagos magyar figurájának, Pacorusnak a francia fordításokban betöltött szerepéről szól: azt vizsgálja, hogyan értelmezik a fordítók Pacorus pannoniusnemzetiségét a történetben, és milyen változtatásokat hajtanak végre alakjával kapcsolatban. A szemle végére megtudhatjuk, hogyan avatja hősünket költővé két francia fordító is, akik „megíratják” Pacorusszal a Piccolomini eredeti törté-netében csak hallomásból ismert Lucretiának szóló két levelet, ezzel gazdagítva a (képzelt) régi magyar irodalom forrásainak csoportját.

Megjelent
2018-11-16
Rovat
Tanulmányok