„Az Ön iránti érzéseim soha nem változnak“

Max Nordau és Kiss József szakmai-baráti kapcsolata újságírói pályafutásuk kezdetén

  • Hedvig Ujvári Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Absztrakt

Jelen tanulmány az ifjú Max Nordau és Kiss József kapcsolatának sajtótörténeti vonatkozásait kívánja bemutatni elsősorban fennmaradt levelezésük, valamint a vonatkozó sajtóorgánumok tanulmányozása alapján. A dolgozat első része a tizenéves Nordau Kisshez írt leveleinek útmutatásait vizsgálja, miközben számtalan sajtótörténeti adalékkal szolgál Nordau korai, a Pester Lloyd előtti publicisztikájához, valamint feltárja Kissnek az irodalmi életben, azaz a fővárosi lapokban való megjelenéssel kapcsolatos erőfeszítéseit. A második rész a két pályakezdő szerkesztő tevékenységének kapcsolódási pontjait mutatja be az 1870-es évek elején az Ungarische Illustrirte Zeitung, illetve a Képes Világ révén. 

 

Megjelent
2024-04-10
Rovat
Tanulmányok