Exemplum és prudentia. Jan Zamoyski [cenzúrázott] Kasszandra-levele Báthory Zsigmondnak 1593-ból

  • Gábor Petneházi University of Szeged

Absztrakt

A történelemnek mindig voltak és lesznek is olyan emberi döntések eredményezte, vitatott fordulópontjai, amelyek fölött - a következmények ismeretében - könnyedén tör pálcát az utólagos emlékezet, vagy bonyolódik sokszor irreális („mi lett volna, ha” típusú) feltételezésekbe anélkül, hogy az események objektív körülményeivel, a döntéshozó emberek személyes viszonyaival és motivációival tisztában lenne. Ez az utólagos ítélethozatal természetes velejárója egy adott közösség, az emlékezés folyamatán keresztül megvalósuló történeti identitásképzésének, amihez sokszor a múltból is muníciót kap: olyan kortársaktól, akik sikertelenül ugyan, de megpróbálták útját állni a bekövetkező változásnak, tiltakozásuknak nyoma is maradt, és az idő utólag valamilyen formában igazolta álláspontjukat.

Megjelent
2018-02-20
Rovat
Tanulmányok