Bényi János győri nagyprépost magánkönyvtára

  • Róbert Oláh P. MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport

Absztrakt

Jelen dolgozat Bényi János győri nagyprépost 1659-ben bekövetkezett halálát követő hagyatéki eljárás során felvett könyvjegyzékéről szól. Az elmúlt évszázad során változó intenzitással, de rendszeresen kutatás tárgyát képezte a régikönyves kultúra. Az egyházi személyek kora újkori győri magánkönyvtárairól szóló munkák sorát Acsády Ignác forrásközlése nyitotta meg. Amelyet aztán Iványi Béla, Szabady Béla, Jenei Ferenc, B. Koroknay Éva, valamint Vásárhelyi Judit és Horváth József munkái követtek számos elévülhetetlen, a szélesebb magyar kultúra számára is meghatározó eredménnyel.

Megjelent
2021-01-31
Rovat
Közlemények