Egy elveszett gyűjtemény kincsei

Ondrej Czemanka turóci nemes könyvtára

  • Szabó Péter András Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet
Kulcsszavak: 17th-century prints in Hungary, Collecting books, Lutheran ecclesiastical culture, Education of early modern nobility, Ondrej Czemanka

Absztrakt

A 17. század magyar szerzőtől származó vagy Magyarországon megjelent nyomtatványait leginkább a szerencsésen fennmaradt példányok alapján ismerjük, de az is meglehetősen gyakran előfordul, hogy egy könyv megjelenését csak egy egykorú vagy kései említés igazolja. Utóbbiakat általában a 18. század olyan gondos tudományos íróinak köszönhetjük, mint amilyen például a magyarországi evangélikus lelkészekről életrajzi lexikont összeállító Johann Samuel Klein (1748–1820),1 aki számos, azóta elveszett nyomtatvány emlékét fenntartotta. Sokkal ritkábban vehetjük viszont hasznát a kora újkori könyvjegyzékeknek, amelyeknek szűkszavú, megjelenési helyet és évszámot csak elvétve tartalmazó leírásai olykor a mű azonosítását sem teszik lehetővé, a konkrét kiadványok meghatározására pedig igen korlátozottan alkalmasak.

Megjelent
2021-01-31
Rovat
Tanulmányok