Veits Marchthallers Beschreibung Ungarischer Sachen von A(nno) 1588. – Veit Marchthaler magyar dolgainak leírása az 1588. évtől. Fordította, sajtó alá rendezte és bevezette NÉMETH S. Katalin. Budapest, ...

  • Róbert Szvorényi Országos Széchényi Könyvtár

Absztrakt

Veit Marchthaler nem közismert szerző, a német útleírásokkal foglalkozó szakirodalom sem szentel neki sok figyelmet. Az Ulmból származó Marchthaler (ezen a keresztnéven családjában a második) 1564 és 1641 között élt. Pontos adatokkal életére vonatkozóan a 17. század kezdetétől rendelkezünk, amikor is 1600 tavaszán utazásait követően hazatért Ulmba, ahol a városi tanács tagjává választották, majd különféle tisztségeket betöltve 1640-től a kereskedő céh céhmestere lett. Ezt megelőzően már 1632-től titkos tanácsos volt. Az ulmi hazatérését megelőző húsz évéről eddig keveset tudtunk.

Megjelent
2021-01-31