Nyílt hozzáférés (Open Access)

A Névtani Értesítő nyílt hozzáférésű (Gyémánt/Platina Open Access) folyóirat: azonnali, ingyenes hozzáférést biztosít tartalmaihoz, hogy a kutatási eredmények szabadon hozzáférhetőek legyenek a nyilvánosság számára, elősegítve a globális tudáscserét.

A folyóiratban megjelent szövegekre a Creative Commons "Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International" (CC BY-NC-NC-ND 4.0) licenc érvényes. (Részletes leírását lásd itt. A teljes licenc megtekinthető a https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ oldalon.)

A szerzők számára engedélyezett és ajánlott, hogy munkájukat a publikálás után online (pl. intézményi adattárakban vagy saját honlapjukon) közzétegyék.

A publikálás díjmentessége

A szerzők számára a teljes szerkesztési folyamat díjmentes. A Névtani Értesítő a méltányosság és a nyílt tudomány elvein alapuló publikációs politikájával összhangban nem számít fel díjat a cikkek befogadásáért és szerkesztéséért. A cikkekhez közvetlenül a megjelenésük után bárki díjmentesen hozzáférhet.