Beküldések

Bejelentkezés vagy Regisztráció a beküldéshez.

Ellenőrzőlista a benyújtás előkészítéséhez

A benyújtási folyamat része, hogy a szerzők ellenőrizzék le a benyújtandó anyaguk mindenben megfelel az alábbi listában szereplő elvárásoknak, és azokat a beadványokat, amelyek nem tartják be a az útmutatóban leírtakat, azokat vissza lehet küldeni a szerzőnek.
  • A beküldött anyag nem lett korábban publikálva, és megelőzően egy másik folyóiratnál sem bírálva.
  • A benyújtott fájl Microsoft Word vagy RTF formátumú.
  • A szöveg Times New Roman 11 pontos sorközzel; 10 pontos betűmérettel; 0,5 cm-es első sor behúzással.
    Hivatkozott irodalom: 9 pontos betűmérettel, 0,5 cm-es függő behúzással.
  • A szöveg betartja azokat a stiláris és bibliográfiai követelményeket, amelyek a Szerzői útmutatóban szerepelnek.
  • A bibliográfiában szerepelnek a hivatkozott művek DOI-azonosítói.
  • A tanulmány után olvasható egy 10-15 soros magyar nyelvű absztrakt is.
  • Megadta a Szerzői tájékoztatóban kért affiliációját a cikk végén (intézmény, egyetem esetében kar is, ORCID-azonosító).
  • Megadta a Számunk szerzői című tájékoztatóban közölhető adatait (tudományos fokozat és beosztás, munkahely, város, publikus [lehetőleg intézményi] e-mail cím).

Adatvédelmi nyilatkozat

A folyóiratnak megadott nevek és email címek kizárólag a folyóiratnál lesznek felhasználva, más célokra, harmadik félnek nem adhatók át. A szerző hozzájárul nyilvános adatainak (név, beosztás, fokozat, munkahely, város, publikus ímélcím, ORCID-azonosító) közléséhez.