Lapinformációk

Az egészség, amely a WHO meghatározása szerint a teljes fizikai, szociális és mentális jóllét állapota, nem csupán a betegség vagy gyengeség hiánya, életünk erőforrása. A jóllét, ugyancsak a WHO szerint, az egyének, csoportok, és a társadalmak által megélt pozitív állapot. Az egészséghez hasonlóan a mindennapi élethez szükséges erőforrás, amelyet a társadalmi, gazdasági és környezeti feltételek határoznak meg. Célunk, hogy a különböző tudományágak kutatóinak az egészséggel és jólléttel, valamint azok társadalmi meghatározottságával kapcsolatos kutatásait bemutatva elősegítsük az egészségről és jóllétről alkotott, egyre pontosabb, teljesebb kép kialakítását. Abban bízunk, hogy a tudomány határain átívelő, közös tudás növekedése hozzájárul a lakosság egészségének és jóllétének javulásához.


A cél érdekében a lap olyan egészséggel és jólléttel kapcsolatos közleményeket vár különböző tudományos háttérrel rendelkező hazai és külföldi szakemberektől, amelyek az egészséget és a jóllétet az adott szakterület sajátos nézőpontjából elemzik, értelmezik. A folyóirat a szerzők saját kutatásának bemutatása mellett mások témába vágó vizsgálatainak és releváns szakdokumentumok ismertetését is várja. A releváns szakterületek többek között a népegészségtan, megelőző orvostan, pszichológia, táplálkozástudomány, sporttudomány, szociológia, szociális munka, szociálpolitika, neveléstudomány, közgazdaságtan, kulturális antropológia és határterületeik. Az előzőeknek megfelelően a lap egy multidiszciplináris, szakbírált tudományos folyóirat, amely online, előfizetés nélkül hozzáférhető.