A sisakos sáska (Acrida ungarica: Orthoptera, Acrididae) újabb adatai a Dél-Dunántúlon

  • LÁSZLÓ ERDŐS Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézet
  • ATTILA KOVÁCS Magyar Természettudományi Múzeum, Bakonyi Természettudományi Múzeum
  • GELLÉRT PUSKÁS Magyar Természettudományi Múzeum, Állattár
Kulcsszavak: egyenesszárnyúak, faunisztika, Jakab-hegy, konzervációbiológia, száraz gyepek

Absztrakt

A Magyarországon védett és vöröskönyves sisakos sáska (Acrida ungarica) egy-egy koráb-
ban ismeretlen populációjára vonatkozó adatokat közlünk a Mecsekből és a Villányi-hegységből.
A Mecsekben a fajnak eddig egyetlen adatát publikálták 1957-ben, míg a Villányi-hegységben két
ismert lelőhelye volt, utolsó onnan közölt adata 1971-ből származik.

Hivatkozások

ÁBRAHÁM L. 1992. A sisakos sáska (Acrida hungarica, Herbst 1786) a Boronka-melléki Tájvédelmi
Körzet környékén. Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 7: 99–100.
BARTHOLY J., PONGRÁCZ R., GELYBÓ G. & SZABÓ P. 2008. Analysis of expected climate change in the
Carpathian Basin using the PRUDENCE results. Időjárás 112: 249 –264.
BIERINGER G. 2017. Nasenschrecke Acrida ungarica (Herbst, 1786). In: ZUNA-KRATKY T.,
LANDMANN A., ILLICH I., ZECHNER L., ESSL F., LECHNER K., ORTNER A., WEIßMAIR W. & WÖSS
G.: Die Heuschrecken Österreichs. Denisia 39: pp. 581–584.
BIERINGER G., ZACHERL M. & ZUNA-KRATKY T. 2018. Wiederfund der Nasenschrecke (Acrida
ungarica) im Seewinkel. Ergebnisse der Erhebungen 2018. Bericht an den Nationalpark Neusied-
ler See – Seewinkel. Abteilung Forschung, Monitoring & Citizen Science, Apetlon: 9 pp.
DELI T. 2015. Sisakos sáska. Acrida ungarica (Herbst, 1786). In: DELI,T. & DANYIK T. (ed.): A Kö-
rös-Maros Nemzeti Park állatvilága. Gerinctelenek. Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság,
Szarvas: pp. 322–323.
HOCHKIRCH A., CHOBANOV D. P., KLEUKERS R., RUTSCHMANN F., KRISTIN A., SZÖVÉNYI G., PRESA
J. J. & WILLEMSE L. P. M. 2016. Acrida ungarica. The IUCN Red List of Threatened Species 2016:
e.T15037223A70632622. https://doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T15037223A70632622.en
HOLUŠA J., KOČÁREK P., VLK R. & MARHOUL P. 2013. Annotated checklist of the grasshoppers and
crickets (Orthoptera) of the Czech Republic. Zootaxa 3616: 437–460.
https://doi.org/10.11646/zootaxa.3616.5.2
KENYERES Z. 2006. Adatok a Dunántúli-középhegység egyenesszárnyú (Orthoptera) faunájának isme-
retéhez II. (Data to the Orthoptera fauna of the Transdanubian Mountains II). Folia Historico-
Naturalia Musei Matraensis 30: 189–201.
KENYERES Z. 2014. Adatok a Dunántúli-középhegység egyenesszárnyú (Orthoptera) faunájának isme-
retéhez IV. (Data to the Orthoptera fauna of the Transdanubian Mountains IV). Folia Historico-
Naturalia Musei Matraensis 38: 47–55.
KENYERES Z. 2019. Adatok a Dunántúli-középhegység egyenesszárnyú faunájának (Orthoptera) isme-
retéhez V. (Data to the Orthoptera fauna of the Transdanubian Mountains V). Folia Historico-
Naturalia Musei Matraensis 43: 81–88.
KENYERES Z., KISBENEDEK T. & SZÖVÉNYI G. 2013.: Orthoptera fauna of the Kisalföld (Western-
Hungary). Folia Historico-Naturalia Musei Matraensis 37: 47–64.
KENYERES Z., NAGY B. & KINÁL F. 2014. Simontornya és környéke Orthopteroid faunája. In: SZITA
É., FETYKÓ K., KOVÁCS T. & HORVÁTH A. (ed.): Simontornya ízeltlábúi. In memoriam Pillich Fe-
renc. Biodiverzitás-Kutató Társaság, Budapest, pp. 50–56.
KENYERES Z. & RÁCZ I. A. 2011. A Bakonyi Természettudományi Múzeum egyenesszárnyú
(Orthoptera) gyűjteménye. (Orthoptera collection in the Natural History Museum of Bakony
Mountains). A Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei 28: 81–104.
KISBENEDEK T. 2015. Adatok a Janus Pannonius Múzeum Természettudományi Osztálya
egyenesszámyú (Orthoptera) gyűjteményéből. (Data from the Orthoptera collection of the Janus
Pannonius Museum Natural History Department). A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 53: 27–38.
KISFALI M. & NAGY A. 2007. Summary of the Orthoptera fauna of the Villány Hills (Southwest Hun-
gary). A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 50–52: 48–57.
KRIŠTÍN A., KAŇUCH P. & SÁROSSY M. 2004. Grasshoppers and crickets (Orthoptera) and mantids (Mantodea)
of sand dunes in the Danube lowland (S-Slovakia). Linzer Biologische. Beiträge 36: 273–286.
KOLLÁR L. 2018. https://www.izeltlabuak.hu/talalat/51406 (utolsó megtekintés 2020. október 31.)
KRAUSZ K. & PÁPAI J. 2010. A Dél-Mezőföld Orthoptera együtteseinek összehasonlító elemzése.
(Comparative analysis of the Orthoptera assemblages of the Southern-Mezőföld). Natura
Somogyiensis 17: 141–152.
KUCSKA ZS. 2018. https://www.izeltlabuak.hu/talalat/46277 (utolsó megtekintés 2020. október 31.)
LENDVAINÉ KOLESZÁR ZS., HIDEG J. & CSÁKI F. 2003. Kármentesítési füzetek 9. Szilárd ásványbányá-
szati alprogram, Uránbányászat. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Budapest, 159 pp.
MEZŐSI G., BLANKA V., LADÁNYI ZS., BATA T., URDEA P., FRANK A. & MEYER B. C. 2016. Expected
mid- and long-term changes in drought hazard for the south-eastern Carpathian Basin. Carpathian
Journal of Earth and Environmental Sciences 11: 355–366.
NAGY A. 1999. Data on the Orthoptera fauna of the Villány Hills, South Hungary. A Janus Pannonius
Múzeum Évkönyve 43: 41–48.
NAGY A & NAGY B. 2000. The Orthoptera fauna of the Villány Hills (South Hungary). Dunántúli
Dolgozatok Természettudományi Sorozat 10: 147–156.
NAGY A., RÁCZ I. A. & ARNÓCZKYNÉ JAKAB D. 2019. A Hortobágy egyenesszárnyú (Orthoptera) fau-
nájának kutatása és természetvédelmi szempontú értékelése. Tájökológiai Lapok 17(2): 219–231.
NAGY B. 1983. A survey of the Orthoptera fauna of the Hortobágy National Park. In: MAHUNKA S.
(ed.): The fauna of the Hortobágy National Park. Akadémiai Kiadó, Budapest: 81–117.
NAGY B. 2006. A Mecsek Orthoptera faunájának jellegzetes vonásai. Natura Somogyiensis 9: 153–166.
NAGY B. & SZÖVÉNYI G. 1998. Orthoptera együttesek a Körös-Maros Nemzeti Park területén.
Crisicum 1: 126–143.
NAGY B. & SZÖVÉNYI G. (1999): A Körös-Maros Nemzeti Park állatföldrajzilag jellegzetes Orthoptera
fajai és konzervációökológiai viszonyaik. Természetvédelmi Közlemények 8: 137–160.
NAGY B. & SZÖVÉNYI G. 2001. Somogy megye egyenesszárnyú rovarai (Orthoptera). (Orthoptera-
fauna of Somogy county (SW-Hungary)). Natura Somogyiensis 1: 107–117.
NAGY B., SZÖVÉNYI G. & PUSKÁS G. 2003. A Látrányi Puszta Természetvédelmi Terület egyenesszár-
nyú rovarairól (Orthoptera). (Grasshoppers (Orthoptera) of the Látrány Puszta Nature
Conservation Area (W Hungary)). Natura Somogyiensis 5: 99–112.
PÁPAI J. & KRAUSZ K. 2008. Tájökológiai vizsgálatok a Dél-Mezőföldi Tájvédelmi Körzetben az
Orthoptera rovarok nyomán. (Landscape ecological study of the orthopteran insects in the South-
ern Mezőföld). Tájökológiai lapok 6(3): 311–322.
PONGRÁCZ R., BARTHOLY J. & MIKLÓS E. 2011. Analysis of projected climate change for Hungary
using ensembles simulations. Applied Ecology and Environmental Research 9: 387–398.
https://doi.org/10.15666/aeer/0904_387398
RÁCZ I. A. 1986. Orthoptera from the Kiskunság National Park. In: MAHUNKA S. (ed.): The Fauna of
the Kiskunság National Park. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 93–101.
RÁCZ I. A., NAGY A. & JANCSEK E. 2005. Orthoptera collection of the Hungarian Natural History Mu-
seum (Budapest) II.: Caelifera. Folia historico-naturalia Musei Matraensis 29: 123–133.
RÁCZ I. & VARGA Z. 1985. Adatok a Mecsek és a Villányi-hegység Orthoptera faunájának ismereté-
hez. (Data on the Orthoptera fauna of Mecsek and Villány Mountains, South Hungary). A Janus
Pannonius Múzeum Évkönyve 29: 29–35.
SZÖVÉNYI G., NAGY B. & PUSKÁS G. 2007. A Mecsek egyenesszárnyú rovar (Orthoptera) faunája és
együttesei. Acta Naturalia Pannonica 2: 73–106.
SZÖVÉNYI G. & PUSKÁS G. 2011. Egyenesszárnyúak a Dél-Mezőföldön. In: IV. Dél-Dunántúl Zöld
Szigetei – Konferencia a Dél-Mezőföldért. Energetikai Szakközépiskola. Paks. 2011. november 3.
A konferencia előadásainak összefoglalói: p. 15.
TOLNAY D. 2016. A villányi Somsich-hegy természeti értékei, a veszélyeztető tényezők és természet-
védelmi teendők. Kitaibelia 21: 55–62. https://doi.org/10.17542/21.55
VARGA Z., KASZAB Z. & PAPP J. 1990. Rovarok – Insecta. In: RAKONCZAY Z. (ed.): Vörös könyv. Aka-
démiai Kiadó, Budapest, pp. 178–260.
Megjelent
2020-11-06