Két dísznövénykárosító molylepkefaj (Lepidoptera: Crambidae, Tortricidae) újabb szabadtéri előfordulása

  • BALÁZS TÓTH Magyar Természettudományi Múzeum, Állattár
Kulcsszavak: Berberis, Cacoecimorpha pronubana, Duponchelia fovealis, idegenhonos faj, kártétel, új adatok

Absztrakt

2019. augusztus-szeptember fordulóján Budapest XXI. kerületében Csepelen lámpázással
a Duponchelia fovealis ZELLER, 1847 (Crambidae) két hím egyedét észleltem, majd két újabb hím
példány érkezett 2020 szeptemberében. 2020 júniusában Budapest belvárosában a Cacoecimorpha
pronubana (HÜBNER, 1799) (Tortricidae) imágóinak tömegrajzását figyeltem meg. Később, augusz-
tusban, ugyanott ismét észleltem a C. pronubana néhány egyedét. Úgy tűnik, az utóbbi faj a reggeli
órákban repül, későbbi időpontban már nem látható. A C. pronubana fajnak ez a második publikált
szabadföldi előfordulása Magyarországon. Most először történt imágók megfigyelése, mégpedig na-
gyobb egyedszámban. A D. fovealis esetében ez az első olyan kültéri megfigyelés, amikor két, egy-
mást követő évben is észlelték. Mindkét faj potenciálisan veszélyes dísznövénykártevő, ám szabadtéri
áttelelésük még nem bizonyított. A fajok bizonyító példányait a Magyar Természettudományi Múze-
umban helyeztem el.

Hivatkozások

BODOR J. & SZABÓKY CS. 2010. Szegfű-sodrómolyveszély. Kertészet és Szőlészet 59 (45): 20–21.
FAZEKAS I. 2011. A Cacoecimorpha pronubana (Hübner, [1796–99]) új tápnövénye az Aeonium
arboreum (L.) Webb & Berthel. (Lepidoptera: Tortricidae). e-Acta Naturalia Pannonica 2 (2):
135–140.
FAZEKAS I. 2019. A Cacoecimorpha pronubana (Hübner, [1796–99]) új tápnövénye Magyarországon
a Hedera helix L. Microlepidoptera.hu 15: 29–34.
HUNYADI I. 2014. Új növényházi kártevő: a pontuszi tűzmoly (Duponchelia fovealis, Zeller 1847)
Magyarországon. https://agraragazat.hu/hir/uj-novenyhazi-kartevo-a-pontuszi-tuzmoly-
duponchelia-fovealis-zeller-1847-magyarorszagon/ (megtekintés 2020. augusztus 6.)
KARSHOLT O. & RAZOWSKI J. (ed.) 1996. The Lepidoptera of Europe: a distributional checklist. Apol-
lo Books, Stenstrup, 380 pp.
STOCKS S. D. & HODGES A. A. 2011. European pepper moth or Southern European marsh pyralid
Duponchelia fovealis (Zeller). UF/IFAS Extension, EENY-508: 1–10.
http://edis.ifas.ufl.edu/pdffiles/IN/IN91000.pdf (megtekintés 2020. október 2.)
SZABÓKY CS. 1994. Molylepkefaunisztikai újdonságok: a hazai Anchia [sic] fajok elterjedése és
a Duponchelia fovealis Zeller, 1847 első hazai adata. New data for the Hungarian
Microlepidoptera fauna: the Hungarian distribution of Anchia [sic] species and the first Hungarian
record of Duponchelia fovealis Zeller, 1847. Folia entomologica hungarica 55: 406–408.
SZEŐKE K. 2002. A szegfű-sodrómoly (Cacoecimorpha pronubana Hübner) megjelenése Magyaror-
szágon. Növényvédelem 38 (7): 353–354.
TÓTH B., PETRÁNYI G., SZABÓKY CS. & RONKAY L. 2010. Polypogon plumigeralis (Hübner, [1825])
new for the Hungarian fauna (Lepidoptera, Noctuidae: Herminiinae). Folia entomologica
hungarica 71: 157–160.
Megjelent
2020-12-17