A Naszály lepkéi (Lepidoptera) II.

  • Csaba Szabóky
  • András Szabadfalvi
  • Balázs Pintér
Kulcsszavak: Eulamprotes ochricapilla, HUDI20038, Macrolepidoptera, Microlepidoptera, ritkaság, természetvédelem

Absztrakt

Több mint tíz év telt el a Naszály lepkéit tárgyaló első közlemény megjelenése óta. Ismert tény, hogy a faunisztikai kutatást sohasem lehet lezártnak tekinteni, mert időről időre újabb fajok jelennek meg a vizsgált területen. A területről ebben az elmúlt időszakban 51 új moly- és 75 új nagylepkefaj került elő, összesítve 1473 lepkefaj vált ismeretessé (727, ill. 746 faj). A fajszám tekintetében a munka a hazai faunakutatás élvonalába tartozik. A lista 16 védett fajjal bővült, melyek a következők: Hemaris tityus, Aglia tau, Boloria euphrosyne, Euphydryas maturna, Neptis sappho, Nymphalis xanthomelas, Archiearis notha, Archiearis parthenias, Drymonia velitaris, Ocnogyna parasita, Cucullia chamomillae, Diachrysia zosimi, Euchalcia variabilis, Euxoa vitta, Rileyiana fovea, Scotochrosta pulla.

Hivatkozások

/2012. (IX. 28.) VM rendelet A védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet és a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosításáról. Magyar Közlöny 128: 20903–21019. http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk12128.pdf

BUSCHMANN F. 2004. A Mátra Múzeum molylepke-gyűjteménye II. Limacodidae – Tortricidae. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 28: 219–242.

BUSCHMANN F. & RICHTER I. 2015. Kevésbé ismert magyarországi Coleophora fajok új adatai. Microlepidoptera.hu, 10: 29–56.

BUSCHMANN F. & SZABÓKY CS. 2011. Hazai nagylepkéink magyar nevei. Jász-Nagykun Szolnok Megyei Múzeumi Adattár, 37: 1–103.

FAZEKAS I. 1983. The catalogue of the Zygaenidae (Leach, 1819) collection in the Mátra Museum (Lepidoptera). Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 8: 121–124.

FAZEKAS I. 2003. Az Északi-középhegység üvegszárnyú lepkefaunája (Microlepidoptera: Sesiidae). Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 27: 289–309.

FAZEKAS I. 2009. Magyarország Zygaenidae faunája. Zygaenidae fauna of Hungary (Lepidoptera). Acta Naturalia Pannonica, 4(1): 1–112.

GREERSEN K. & KARSHOLT O. 2017. Taxonomic confusion around the Peach Twig Borer, Anarsia lineatella Zeller, 1839, with description of a new species (Lepidoptera, Gelechiidae). Nota lepidopterologica, 40(1): 65–85. https://doi.org/10.3897/nl.40.11184

HALMOS F. 2019. Vörhenyes nappaliaraszoló. Forrás: izeltlabuak.hu, licenc: CC BY 4.0. https://www.izeltlabuak.hu/talalat/58194 (utolsó megtekintés: 2022.01.11.)

HUEMER P., ELSNER G. & KARSHOLT O. 2013. Review of the Eulamprotes wilkella species-group based on morphology and DNA barcodes, with descriptions of new taxa (Lepidoptera, Gelechiidae). Zootaxa, 3746(1): 69–100. https://doi.org/10.11646/zootaxa.3746.1.3

KÁRPÁTI M. 2020. Dolomit-földibagoly. Forrás: izeltlabuak.hu, licenc: CC BY 4.0. https://www.izeltlabuak.hu/talalat/151767 (utolsó megtekintés: 2022.09.12.)

KOVÁCS L. 1953. A magyarországi nagylepkék és elterjedésük I. Folia entomologica hungarica, 6: 77–164.

KOVÁCS L. 1956. A magyarországi nagylepkék és elterjedésük II. Folia entomologica hungarica, 9: 89–140.

LÉVAI SZ. 2012. Acontia candefacta, új bagolylepke Magyarországon. A Szalkay József Magyar Lepkészeti Egyesület internetes levelezőlistája. e-mail: kollektor@freemail.hu. Mezőtúr, 2012. szept. 17.

PASTORÁLIS G. 2014. A Coleophora mareki Tabell & Baldizzone, 2014, Scrobipalpula diffluella (Frey, 1870) és Epinotia nigristriana Budashkin & Zlatkov, 2011 új fajok Magyarországon. Tinea Hungarica, 2014(1): 1–3.

PAULIK P. 2020a. Fémszínű tőrösmoly. Forrás: izeltlabuak.hu, licenc: CC BY 4.0. https://www.izeltlabuak.hu/talalat/122507 (utolsó megtekintés: 2022.01.11.)

PAULIK P. 2020b. Kétpettyes zöldmoly. forrás: izeltlabuak.hu, licenc: CC BY 4.0. https://www.izeltlabuak.hu/talalat/122423 (utolsó megtekintés: 2022.01.11.)

PINTÉR B. & TÍMÁR G. 2010. A Naszályról általában. In: Pintér B. & Tímár G. (szerk.): A Naszály természetrajza. Tanulmánygyűjtemény. Rosalia (A Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság tanulmánykötetei, 5.) Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Budapest, pp. 11–16.

RAZOWSKI J. 2001. Die Tortriciden Mitteleuropas (Lepidoptera, Tortricidae) Bestimmung, Verbreitung, Flugstandort, Lebenweise der Raupen. Frantisek Slamka, Bratislava, 319 pp.

REBEL H. 1903. Neue Microheteroceren aus Österreich-Ungarn. Verhandlungen der kaiserlich-königlichen zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien, 53: 90–103.

SÁFIÁN SZ. & HORVÁTH B. 2011. Box Tree Moth – Cydalima perspectalis (Walker, 1859) new member in the Lepidoptera fauna of Hungary (Lepidoptera: Crambidae). Natura Somogyiensis, 19: 245–246.

VAN SWAAY C. A. M., BRERETON T., KIRKLAND P. & WARREN M. S. 2015. A nappali lepke monitorozás kézikönyve. Report VS2012.010, De Vlinderstichting/Dutch Butterfly Conservation, Butterfly Conservation UK, Butterfly Conservation Europe, Wageningen & Szalkay József Magyar Lepkészeti Egyesület. 12 pp.

SZABÓKY CS., KUN A. & BUSCHMANN F. 2002. Checklist of the fauna of Hungary Volume 2. Microlepidoptera. Hungarian Natural History Museum, Budapest, 184 pp.

SZABÓKY CS. 2010. A Naszály lepkéi (Lepidoptera). In: Pintér B. & Tímár G. (szerk.): A Naszály természetrajza. Tanulmánygyűjtemény. Rosalia (A Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság tanulmánykötetei, 5.) Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Budapest, pp. 657–741.

SZABÓKY CS. 2012. New data to the Microlepidoptera fauna of Hungary, part XIV (Lepidoptera: Tineidae, Gracillariidae, Gelechiidae, Crambidae). Folia entomologica hungarica, 73: 45–51.

SZABÓKY CS. & TAKÁCS A. 2014. A kígyóaknás szőlőmoly (Phyllocnistis vitegenella Clemens, 1859 – Gracillariidae) magyarországi megjelenése a bortermő szőlőn (Vitis vinifera). Növényvédelem, 50(10): 467–469.

SZABÓKY CS. 2015a. New data to the Microlepidoptera fauna of Hungary, part XVII (Lepidoptera: Coleophoridae, Gelechiidae, Yponomeutidae, Ypsolophidae). Folia Entomologica Hungarica 76: 167–170. https://doi.org/10.17112/FoliaEntHung.2015.76.167

SZABÓKY CS. 2015b. A ligeti levélmoly (Choreutis nemorana Hübner, 1799) magyarországi előfordulásai. Növényvédelem, 51(1): 11–13.

SZABÓKY CS. & TAKÁCS A. 2018. New data to the Microlepidoptera fauna of Hungary, part XVIII. (Lepidoptera: Depressariidae, Elachistidae, Gelechiidae, Heliozelidae, Tortricidae). Folia entomologica hungarica, 79: 115–122. https://doi.org/10.17112/FoliaEntHung.2018.79.115

SZABÓKY CS. 2020. Magyarország védett lepkéi I-II. Orbiculosa Kiadó, Érd, 273 pp.

SZEŐKE K. 2006. Further new moth species in the Hungarian fauna (Microlepidoptera: Gelechiidae, Tortricidae, Pyralidae). Folia entomologica hungarica, 67: 85–88.

SZEŐKE K. 2012. Parlagfűfogyasztó bagolylepke: Acontia (Tarachidia) candefacta (Hübner, [1831]). Növényvédelem, 48(11): 519–521.

TAKÁCS A., SZABÓKY CS. & KUTAS J. 2017. A dióaknázó fényesmoly (Coptodisca lucifluella Clemens, 1860 Lepidoptera – Heliozelidae) magyarországi megjelenése. Növényvédelem, 53(12): 539–542.

TABELL J. & BALDIZZONE G. 2014: Coleophora mareki Tabell & Baldizzone, sp. n., a new coleophorid moth of the serpylletorum species-group (Lepidoptera: Coleophoridae). SHILAP Revista de lepidopterologia, 42(167): 399–408.

TAKÁCS A., SZABÓKY CS., TÓTH B., BOZSÓ M., KUTAS J., MOLNÁR SZ. & RICHTER I. 2020. Nearctic walnut leafminers invade Europe: first Coptodisca lucifluella (Clemens, 1860) and now Coptodisca juglandiella (Chambers, 1874) (Lepidoptera, Heliozelidae). Nota lepidopterologica, 43: 77–93. https://doi.org/10.3897/nl.43.38686

TÓTH B., KATONA G., SULYÁN P. G. & BÁLINT ZS. 2019. Az Eupitheciini tribusz a Kárpát-medencében a Magyar Természettudományi Múzeum lepkegyűjteménye alapján (Lepidoptera: Geometridae: Larentiinae). Állattani Közlemények, 104(1–2): 17–237. https://doi.org/10.20331/AllKoz.2019.104.1-2.17

VARGA Z., RONKAY L., BÁLINT ZS., LÁSZLÓ M. GY. & PEREGOVITS L. 2004. A magyar állatvilág faunajegyzéke, 3. kötet. Nagylepkék (Cheklist of the fauna of Hungary, volume 3. Macrolepidoptera). Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest 111 pp.

VARGA Z. (szerk.) 2010. Magyarország nagylepkéi / The Macrolepidoptera of Hungary. Heterocera Press, Budapest, 253 pp.

VOJNITS A., Á CS E., BÁLINT ZS., GYULAI P., RONKAY L. & SZABÓKY CS. 1993. The Lepidoptera Fauna of the Bükk National Park. In: Mahunka S. & Zombori L. (eds.): The fauna of the Bükk National Park I. – Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp. 157–318.

Megjelent
2022-11-03