Bronzkori nő szobrászi arcrekonstrukciója Balatonkeresztúr-Réti-dűlő lelőhelyről

  • Ágnes Kustár egyéni vállalkozó, https://arcrekonstrukcio.hu/
  • Dániel Gerber Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Archeogenomikai Intézet, Budapest
  • Szilvia Fábián Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest
  • Kitti Köhler Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet, Budapest
  • Balázs Gusztáv Mende Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Archeogenomikai Intézet, Budapest
  • Anna Szécsényi-Nagy Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Archeogenomikai Intézet, Budapest
  • Viktória Kiss Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet, Budapest
Kulcsszavak: kora bronzkor, Nyugat-Magyarország, Kisapostag-kultúra/legkorábbi mészbetétes kerámia kultúrája, csontvázas temetkezés, bioarcheológia, archeogenetika, anatómia, szobrászi arcrekonstrukció, computer tomográfia, 3D nyomtatás

Absztrakt

Balatonkeresztúr-Réti-dűlő lelőhelyen az M7-es autópálya építését megelőző ásatások során 2003–2004-ben kilenc régészeti korszak emlékei között a kora bronzkor végére keltezhető kisapostagi kultúra települése és 12, zömmel melléklet nélküli temetkezése is előkerült. A 13. sírban 35-45 éves nő nyugodott, akinek a feje körül előkerült, fejdíszhez vagy sapka díszhez köthető apró fém ékszerek arra utalnak, hogy a településen élő közösségen belül magasabb társadalmi státusszal rendelkezett. A sírban igen jó állapotban őrződött meg a koponya, ez lehetőséget nyújtott arra, hogy elkészülhessen a nő egykori arcvonásainak rekonstrukciója, egyben az első női arcrekonstrukció a magyarországi bronzkorból. Tanulmányunkban a szobrászi arcrekonstrukció elkészítését mutatjuk be, a pigmentációra (szemszín, hajszín, bőrtónus) vonatkozó genetikai adatok felhasználásával.

Hivatkozások

Aleksejev, V.P., Debec, G.F.: (1964): Kraniometrija. Moszkva.

Bronk Ramsey, C. (2009): Bayesian Analysis of Radiocarbon Dates. Radiocarbon, 51: 337–360. DOI: https://doi.org/10.1017/S0033822200033865

Chaitanya, L., Breslin, K., Zuniga, S., Wirken, L., Pospiech, E., Kukla-Bartoszek, M. Sijen, T., de Knijff, P., Liu, F., Branicki, W., Walsh, S. (2018): The HIrisPlex-S system for eye, hair and skin colour prediction from DNA. FSIG, 35: 123–135. DOI: https://doi.org/10.1016/j.fsigen.2018.04.004

Dabney, J., Knapp, M., Glocke, I., Gansauge, M-Th., Weihmann, A., Nickel, B., Valdiosera, Ch., Garcia, N., Pääbo, S., Arsuaga, J-L., Meyer, M. (2013): Complete mitochondrial genome sequence of a Middle Pleistocene cave bear reconstructed from ultrashort DNA fragments. PNAS, 110: 15758–5763. DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.1314445110

Éry, K., Kralovánszky, A., Nemeskéri, J. (1963): Történeti népességek rekonstrukciójának reprezentációja. Anthropologiai Közlemények, 7: 41–90.

Fábián, Sz., Serlegi, G. (2009): Settlement and environment in the Late Copper Age along the southern shore of Lake Balaton in Hungary. In: Thurston, T., Salisbury, R.B. (Eds) Regional Analyses of Spatial and Social Dynamics. Cambridge Scholars Publ., Newcastle. pp. 199–231.

Fu, Q., Posth, C., Hajdinjak, M:, Petr, M., Mallick, S., Fernandes, D., Furtwängler, A., Haak, W., Meyer, M., Mittnik, A., Nickel, B., Peltzer, A., Rohland, N., Slon, V., Talamo, S., Lazaridis, I., Lipson, M., Mathieson, I., Schiffels, S., Skoglund, P., Derevianko, A.P., Drozdov, N., Slavinsky, V., Tsybankov, A., Grifoni Cremonesi, R., Straus, L.G., Neugebauer-Maresch, C., Teschler-Nicola, M., Constantin, S., Semal, P., Mannino, M.A., Cupillard, C., Bocherens, H., Conard, N.J., Harvati, K., Moiseyev, V., Drucker, D.G., Svoboda, J., Richards, M.P., Caramelli, D., Pinhasi, R., Kelso, J., Patterson, N., Krause, J., Pääbo, S., Reich, D. (2016): The genetic history of Ice Age Europe. Nature, 534: 200–205. DOI: https://doi.org/10.1038/nature17993

Gerasimov, M.M. (1949): Bases of the craniofacial reconstruction (in Russian). Nauka, Moskva.

Gerasimov, M.M. (1971): The face finder. Hutchinson and Co., London.

Gerber, D., Szeifert, B., Székely, O., Egyed, B., Gyuris, B., Giblin, J.I., Horváth, A., Palcsu, L., Köhler, K., Kulcsár, G., Kustár, Á., Major, I., Molnár, M., Szeverényi, V., Fábián, Sz., Mende, B.G., Bondár, M., Ari, E., Kiss, V., Szécsényi-Nagy, A. (2022): Interdisciplinary analyses of Bronze Age communities from Western Hungary reveal complex population histories. Accepted manuscript. BioRxiv, megjelenés alatt. DOI: https://doi.org/10.1101/2022.02.03.478968

Haak, W., Lazaridis, I., Patterson, N., Rohland, N., Mallick, S., Llamas, B., Brandt, G., Nordenfelt, S., Harney, E., Stewardson, K., Fu, Q., Mittnik, A., Bánffy, E., Economu, Ch., Francken, M., Friederich, S., Pena, R.G., Hallgren, F., Pichler, S.L., Risch, R., Rojo Guerra, M.A., Roth, Ch., Szécsény-Nagy, A., Alt, K.W., Reich, D. (2015): Massive migration from the steppe was a source for Indo-European languages in Europe. Nature, 522: 207–211. DOI: https://doi.org/10.1038/nature14317

Hajdu, T., György-Toronyi, A., Pap, I., Rosendahl, W., Szabó, G. (2016): The chronology and meaning of the Transdanubian encrusted pottery decoration. Prähistorische Zeitschrift, 91: 353–368. DOI: https://doi.org/10.1515/pz-2016-0024

Hauser, G., De Stefano, G.F. (1989): Epigenetic Variants of the Human Skull. Stuttgart.

Honti, Sz., Fábián, Sz., Gallina, Zs., Hajdu, Á.D., Hornok, P., Koós, I., Mersdorf, Zs., Molnár, I., Németh, P.G., Polgár, P., Pásztókai-Szeőke, J., Serlegi, G., Siklósi, Zs., Sipos, C., Somogyi, K. (2007): Régészeti kutatások az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán és a 67-es úton (2004–2005). Előzetes jelentés IV. Somogyi Múzeumok Közleményei, 17(A): 7–70.

Honti, Sz., Belényesy, K., Fábián, Sz., Gallina, Zs., Hajdu, Á.D., Hansel, B., Horváth, T., Kiss, V., Koós, I., Marton, T., Németh, P.G., Oross, K., Osztás, A., Siklósi, Zs., Sófalvi, A., Virágos, G. (2004): A tervezett M7-es autópálya Somogy megyei szakaszának megelőző régészeti feltárásai (2002–2003). Előzetes jelentés III. Somogyi Múzeumok Közleményei, 16: 3–70.

Kiss, V. (2019): Bronze Age anthropomorphic and zoomorphic representations in Hungary. In: Bánffy, E., Barna, J.P. (Eds) „Trans Lacum Pelsonem”. Prähistorische Forschungen in Südwestungarn (5500–500 v. Chr.). Castellum Pannonicum Pelsonense, 7. Budapest, Leipzig.

Kiss, V. (2020): The Bronze Age burial from Balatonakali revisited. In: Maran, J., Bajenaru, R., AilincaI, S-C., Popescu, A-D., Hansen, S. (Eds) Objects, Ideas and Travelers. Contacts between the Balkans, the Aegean and Western Anatolia during the Bronze and Early Iron Age. Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie, 350. Bonn. pp. 529–544.

Költő, L. (2004): Megjegyzések az Ordacsehi-Csereföld lelőhely fémvizsgálati eredményeihez. In: Ilon, G. (Szerk.) MΩΜΟΣ III. Őskoros Kutatók III. Összejövetelének konferenciakötete. Halottkultusz és temetkezés. Szombathely. pp. 391–392.

Kustár, Á., Hajdu, T., Fülöp, K., Kiss, V. (2020): Arcok a bronzkorból. Határtalan Régészet, 2020(3): 30–33.

Kustár, Á., Skultéty, Gy. (1996): A benepusztai honfoglaláskori férfi koponyarekonstrukciója. Savaria, 22: 179–190.

Lipson, M., Szécsényi-Nagy, A., Mallick, S., Pósa, A., Stégmár, B., Keerl, V., Rohland, N., Stewardson, K., Ferry, M., Michel, M., Oppenheimer, J., Broomandkhoshbacht, N., Harney, E., Nordenfelt, S., Llamas, B., Mende, B.G., Köhler, K., Oross, K., Bondár, M., Marton, T., Osztás, A., Jakucs, J., Paluch, T., Horváth, F., Csengeri, P., Koós, J., Sebők, K., Anders, A., Raczky, P., Regenye, J., Barna, J. P., Fábián, S., Serlegi, G., Toldi, Z., Nagy, E.Gy., Dani, J., Molnár, E., Pálfi, Gy., Márk, L., Melegh, B., Bánfai, Z., Domboróczki, L., Fernández-Eraso, J., Mujika-Alustiza, J.A., Alonso Fernández, C., Jiménez Echevarría, J., Bollongino, R., Orschiedt, J., Schierhold, K., Meller, H., Cooper, A., Burger, J., Bánffy, E., Alt, K.W., Lalueza-Fox, C., Haak, W., Reich, D. (2017): Parallel palaeogenomic transects reveal complex genetic history of early European farmers. Nature, 551: 368–372. DOI: https://doi.org/10.1038/nature24476

Martin, R., Saller, K. (1957): Lehrbuch der Anthropologie. I–II. Stuttgart.

Mathieson, I., Lazaridis, I., Rohland, N., Mallick, S., Patterson, N., Alpaslan Roodenberg, S., Harney, E., Stewardson, K., Fernandes, E., Novak, M:, Sirak, K., Gamba, C., Jones, E.R., Llamas, B., Dryomov, S., Pickrell, J., Arsuaga, J.L., Bermudez de Castro, J.M., Carbonell, E., Gerritsen, F., Khokhlov, A., Kuznetsov, P., Lozano, M., Meller, H., Mochalov, O., Moiseyev, V., Rojo Guerra, M.A., Roodenberg, J., Verges, J.M., Krause, J., Cooper, A., Alt, K.W., Brown, D., Anthony, D., Lalueza-Fox, C., Haak, W., Pinhasi, R., Reich, D. (2015): Genome-wide patterns of selection in 230 ancient Eurasians. Nature, 528: 499–503. DOI: https://doi.org/10.1038/nature16152

Miles, A.E.W. (1963): The dentition in the assessment of individual age in skeletal material. In: Brothwell, D.R. (Ed.) Dental Anthropology. Pergamon, Oxford. pp. 191–209.

Nemeskéri, J., Harsányi, L., Acsádi, Gy. (1960): Methoden zur Diagnose des Lebensalters von Skelettfunden. Anthropologischer Anzeiger, 24: 70–95.

Olalde, I., Brace, S., Allentoft, M.E., Armit, I., Kristiansen, K., Booth, T., Rohland, N., Mallick, S., Szécsényi-Nagy, A., Mittnik, A., Altena, E., Lipson, M., Lazaridis, I., Harper, T.K., Patterson, N., Broomandkhoshbacht, N., Diekmann, Y., Faltyskova, Z., Fernandes, D., Ferry, M., Harney, E., de Knijff, P., Michel, M., García, R.M., Fernández, A.A., Bánffy, E., Bernabo-Brea, M., Billoin, D., Bonsall, C., Bonsall, L., Dinwiddy, K.E., Dodwell, N., Ernée, M., Evans, C., Kuchařík, M., Farré, J.F., Fowler, C., Gazenbeek, M., Massy, K., O., Lefebvre, A., Martínez, C.H., Olmo, V.G., Ramírez, A.B., Maurandi, J.L., Majó, T., McKinley, J.I., McSweeney, K., Mende, B.G., Modi, A., Kulcsár, G., Kiss, V., Czene, A., Patay, R., Endrődi, A., Köhler, K., Hajdu, T., Szeniczey, T., Dani, J., Bernert, Z., Hoole, M., Cheronet, O., Keating, D., Tusa, S., Carnieri, E., Lentini, L., Valenti, A., Zanini, A., Waddington, C., Delibes, G., Guerra-Doce, E., Neil, B., Brittain, M., Luke, M., Mortimer, R., Desideri, J., Besse, M., Brücken, G., Furmanek, M., Hałuszko, A., Mackiewicz, M., Rapiński, A., Leach, S., Soriano, I., Lillios, K.T., Cardoso, J.L., Pearson, M.P., Włodarczak, P., Price, T.D., Schmitt, A., Serralongue, J., Silva, A.M., Smrcka, V., Reich, D. (2018): The Beaker phenomenon and the genomic transformation of northwest Europe. Nature, 555(7695): 190–196. DOI: https://doi.org/10.1038/nature25738

Perizonius, W.R.K. (1981): Diachronic dental research on human skeletal remains excavated in the Netherlands. Berichten van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemaderzoek, 31: 369–413.

Prag, J., Neave, R. (1997): Making faces: Using forensic and archaeological evidence. British Museum Press, London.

Reimer, P., Austin, W., Bard, E., Bayliss, A., Blackwell, P., Bronk Ramsey, C., Butzin, M., Cheng, H., Edwards, R.L., Friedrich, M., Grootes, P.M., Guilderson, T.P., Hajdas, I., Heaton, T.J., Hogg, A.G., Hughen, K.A., Kromer, B., Manning, S.W., Muscheler, R., Palmer, J.G., Pearson, C., van der Plicht, J., Reimer, R.W., Richards, D.A., Scott, E.M., Southon, J.R., Turney, C.S.M., Wacker, L., Adolphi, F., Büntgen, U., Capano, M., Fahrni, S.M., Fogtmann-Schulz, A., Friedrich, J., Köhler, P., Kudsk, S. (2020): The IntCal20 Northern Hemisphere Radiocarbon Age Calibration Curve. Radiocarbon, 62: 725–757. DOI: https://doi.org/10.1017/RDC.2020.41

Rohland, N., Harney, E., Mallick, S., Nordenfelt, S., Reich, D. (2015): Partial uracil-DNA-glycosylase treatment for screening of ancient DNA. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 370: 20130624. DOI: https://doi.org/10.1098/rstb.2013.0624

Röhrer-Ertl, O., Helmer, R. (1984): Zu Stand und Möglichkeiten der Erneut modifizierten Kollmann–Methode. Gegenbaurs morphologisches Jahrbuch, 130: 369–398.

Rynn, C., Wilkinson, C.M. (2006): Appraisal of traditional and recently proposed relationships between the hard and soft dimensions of the nose in profile. American Journal of Physical Anthropology, 130: 364–373. DOI: https://doi.org/10.1002/ajpa.20337

Sjøvold, T. (1975): Tables of the combined method for determination of age at death given by Nemeskéri, Harsányi and Acsádi. Anthropologiai Közlemények, 19: 9–22.

Sjøvold, T. (1981): Árpás anatomical method for face reconstruction. Ossa,7: 203–204.

Sjøvold, T. (1990): Estimation of stature from long bones utilizing the line of organic correlation. Human Evolution, 5: 431–447. DOI: https://doi.org/10.1007/BF02435593

Somogyi, K. (2004): A kisapostagi kultúra birituális temetője Ordacsehi-Csereföldön. In: Ilon, G. (Szerk.) MΩΜΟΣ III. Őskoros Kutatók III. Összejövetelének konferenciakötete. Szombathely. pp. 349–381.

Somogyi, K. (2007): Fejdíszes női sír a kora bronzkorból. In: Belényesy, K., Honti, Sz., Kiss, V. (Szerkk) Gördülő idő. Régészeti feltárások az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán Zamárdi és Ordacsehi között. Kaposvár, Budapest. pp. 206–208.

Szabó, G. (2010): A Dunántúli mészbetétes edények népe kultúrájának kialakulása és belső időrendje a Bonyhádon feltárt temetőrészlet tükrében. Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve, 32: 101–128.

Szécsényi-Nagy, A., Cheronet, O., Hajdu, T., Dani, J., Ernee, M., Dobes, M., Veleminsky, P., Sefcakova, A., Teschler-Nikola, M., Pinhasi, R., Haak, W., Mende, B.G., Kulcsár, G., Kiss, V., Reich, D. (2021): Unraveling the genetic the network of Bronze Age populations: complex genomic structures in the 3000–800 BC East-Central Europe. ISBA 9. 9th International Symposium on Biomolecular Archeology, Toulouse, 2021 June 1–4. Toulouse 2021. pp. 36.

Taylor, K.T. (2001): Forensic Art and Illustration. CRC Press, London.

Walsh, S., Chaitanya, L., Breslin, K., Muralidharan, C., Bronikowska, A., Pospiech, E., Koller, J., Kovatsi, L., Wollstein, A., Branicki, W., Liu, F., Kayser, M. (2017): Global skin colour prediction from DNA. Human Genetics, 136: 847–863.

Walsh, S., Chaitanya, L., Clarisse, L., Wirken, L., Draus-Barini, J., Kovatsi, L., Maeda, H., Ishikawa, T., Sijen, T., de Knijff, P., Branicki, W., Liu, F., Kayser, M. (2014): Developmental validation of the HIrisPlex system: DNA-based eye and hair colour prediction for forensic and anthropological usage. FSIG, 9: 150–161. DOI: https://doi.org/10.1016/j.fsigen.2013.12.006

Megjelent
2022-12-24
Rovat
Eredeti közlemények