Az Anthropologiai Közlemények a Magyar Biológiai Társaság Embertani Szakosztályának folyóirata, a Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Tudományok Osztályának felügyeletével és támogatásával jelenik meg. Szerkeszti a Szerkesztőbizottság.
A Szerkesztőbizottság elfogad a biológiai antropológia, ill. az általános (nem klinikai) humángenetika témaköréből önálló vizsgálatokon alapuló tanulmányokat, továbbá olyan kritikai vagy szintézist tartalmazó közleményeket, amelyek az embertani tudomány előbbrevitelét szolgálják. A kéziratokat az Anthropologiai Közlemény szerkesztőjének kérjük elküldeni elektronikus formában, ill. a kézirat két kinyomtatott példányát postai úton szíveskedjenek beküldeni.
A tanulmányok jelentős része magyar nyelvű (angol összefoglalóval, ábrákkal és táblázatokkal). Angol nyelvű kéziratokat is elfogad a Szerkesztőség megjelentetésre. Minden kéziratot legalább két független, anonim lektor bírál el.