Északkelet-magyarországi 10-11. századi népességek demográfiai állapota

  • József Turtóczki Magyar Gyula Kertészeti Technikum és Szakképző Iskola, Budapest
  • Liza Bulla Budapest VI. Kerületi Szinyei Merse Pál Gimnázium, Budapest
  • Dániel Sámuel Budapest VI. Kerületi Szinyei Merse Pál Gimnázium, Budapest
Kulcsszavak: Paleodemography, Hungarian Conquest, Árpádian age, life expectancy at birth

Absztrakt

In our present study, we compared the life expectancy at birth data of the populations of the period of the Hugarian Conquest and Árpádian age. The averages calculated for two centuries are significantly different. A cluster tree of population life expectancy at birth can be well distinguished between 10th and 11th century populations. It can also be observed from the surviving populations that local factors play a major role in the life expectancy at birth. In addition, previously observed trends, such us the continuous or broken type of population development, are emerging in the cluster tree. The population of Püspökladány provided an example of continuous development, and Ibrány’s example is of broken development. The difference in the life expectancy at birth for two centuries is presumably due to the smaller number of children’s graves in the 10th-century cemeteries.

Hivatkozások

Acsádi, Gy., Nemeskéri, J. (1970): History of Human Life Span and Mortality. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bende, L., Lőrinczy, G. (1997): A szegvár-oromdűlői 10–11. századi temető. Móra Ferenc Múzeum Évkönyve: Studia Archaeologica, 3: 201–285.

Bernert, Zs. (2005): Paleoantropológiai programcsomag. Folia Anthropologica, 3: 71–74.

Coale, A.J., Demény, P. (1966): Regional modell life tables and stable populations. Princeton University Press, Princeton, USA. pp. 871.

Éry, K. (1968): Reconstruction of the tenth century population of Sárbogárd on the basis of archaeological and anthropological data. Alba Regia, 8–9: 93–147.

Éry, K. (1970): Anthropological studies on a tenth century population at Kál, Hungary. Anthropologia Hungarica, 9: 9–62.

Éry, K. (1971): The anthropological examination of a tenth century population at Tengelic, Hungary. Anthropologia Hungarica, 10: 49–89.

Fóthi, E., Fóthi, Á. (1996): Palaeodemographic estimation of the Hungarian Conquest Period cemetery of Tiszafüred. Annales Musei historico-naturalis hungarici, 88: 223–233.

Guba, Zs. (1999): A Kelet-Alföld honfoglalás és kora Árpád-kori népességtörténetének rekonstrukciója csontvázleletek alapján. PhD értekezés, KLTE, Debrecen.

Holló, G., Szathmáry, L., Hüse, L. (2003): Anatómiai és demográfiai párhuzamok honfoglalás és Árpád-kori népességtörténetünkben. III. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium, Előadáskötet. Magyar Biológiai Társaság, Budapest. pp. 287–290.

Istvánovits, E. (1966): 10–11. századi temető Ibrány-Esbóhalmon In: Wolf, M., Révész, L. (Szerk.) A magyar honfoglalás korának régészeti emlékei. Herman Ottó Múzeum, Miskolc. pp. 25–46.

Kiss, K., Korita, M., Gyenesei, K., Gémes, A., Szeniczey, T., Hajdu, T. (2021): Jászberény Szent Pál-halom Árpád-kori népességének történeti embertani vizsgálata (11–13. század). Anthropologiai Közlemények, 62: 3–12. DOI: https://doi.org/10.20330/AnthropKozl.2021.62.3

Kustár, Á., Szikossy, I. (1995): A Karos–Eperjesszögi II.-III. honfoglalás-kori temetők előzetes embertani vizsgálatának eredményei. Somogy Megyei Múzeumok Közleményei, 11: 209–215.

Lenkey, Zs., Szathmáry, L., Csóri, Zs., János, I., Csoma, E., Medveczky, Z., Holló, G. (2008): Tizenöt 8–13. századi népesség kraniológiai elemzése. In: Szathmáry, L. (Szerk.) Árpád előtt, Árpád után. Antropológiai vizsgálatok az Alföld I–XIII. századi csontvázleletein. Jate Press, Szeged. pp. 27–40.

Marcsik, A. (1997): Szegvár-Oromdűlő 10. és 11. századi embertani leleteinek vizsgálata. Móra Ferenc Múzeum Évkönyve: Studia Archaeologica, 3: 287–322.

Marcsik, A., Balázs, J., Hajdu, T., Molnár, E., Szeniczey, T. (2019): A Magyarhomorog-Kónya-dombi 10. és 11–12. századi temetők embertani anyaga. In: Kovács, L. (Szerk.) Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei, 12. Martin Opitz Kiadó, Budapest. pp. 557–596.

Nepper, I.M. (1996): Püspökladány-Eperjesvölgy. In: Fodor, I. (Szerk.) „Őseinket felhozád…” A honfoglaló magyarok. Kiállítási katalógus. Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest. pp. 52–55, 216–218, 220–224, 232, 240–241, 245–281.

Nepper, I.M. (2002): Hajdú-Bihar megye 10–11. századi sírleletei. Budapest, Debrecen. pp. 407–420.

Pap, I., Fóthi, E., Józsa, L., Bernert, Zs., Hajdu, T., Molnár, E., Bereczki, Zs., Lovász, G., Pálfi, Gy. (2009): Történeti embertani protokoll a régészeti feltárások embertani anyagainak kezelésére, alapszintű feldolgozására és elsődleges tudományos vizsgálatára. Anthropologiai Közlemények, 50: 105–123.

Petkes, Zs. (2013): Sárszentágota kora Árpád-kori temetője. In: Révész, L., Wolf, M. (Szerkk) A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei: tanulmányok Kovács László 70. születésnapjára. Szegedi Tudományegyetem, Magyar Tudományos Akadémia, Martin Opitz Kiadó, Szeged, Budapest. pp. 203–222.

Szathmáry, L. (2003): Az Ibrány–Esbóhalom 10. és 11. századi temetőjének csontvázleletein végzett vizsgálatok eredményeinek összefoglalása. In: Kovács, L., Révész, L. (Szerk.) Magyarország honfoglalás és kora Árpád-kori sírleletei 4. Jósa András Múzeum, Magyar Nemzeti Múzeum, MTA Régészeti Intézete, Nyíregyháza, Budapest. pp. 385–391.

Szathmáry, L., Guba, Zs., Istvánovits, E. (1996): Az Ibrány-Esbó-Halom 10–11. századi temető népessége. In: Erdélyi, I. (Szerk.) Panyola. Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest. pp. 73–85.

Szathmáry, L., Guba, Zs. (2001): A magyar honfoglalás kor és a korai keresztény kor átmeneti időszaka az Alföld keleti részén – egy embertani aspektus. Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve, XLIII: 609–615.

Szathmáry, L., Guba, Zs. (2002): Human adaptation in the 7–11th century. Acta Biologica Szegediensis, 46: 91–94.

Szathmáry, L., Guba, Zs. (2004): A Tiszántúl késő avar kori (8–9. sz.), magyar honfoglalás kori (10. sz.) és Árpád-kori (11–13. sz.) népességeinek összefüggései. Anthropologiai Közlemények, 45: 193–199.

Szathmáry, L., Marcsik, A., Lenkey, Zs., Kővári, I., Holló, G., Guba, Zs., Csóri, Zs. (2008): Az Alföld népességeinek továbbélése az 1. századtól a 11. századig. In: Szathmáry, L. (Szerk.) Árpád előtt, Árpád után. JATEPress, Szeged. pp. 7–25.

Turtóczki, J., Szathmáry, L. (2011): A Tiszántúl néhány honfoglalás kori népességének Árpád-kori továbbélése. In: Gyenis, Gy., Surányi, D., Penksza, K., Urbányi, B. (Szerkk) VII. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium, Előadáskötet. Magyar Biológiai Társaság, Budapest. pp. 23–28.

Ubelaker, D.H. (1989): Human skeletal remains: excavation, analysis, interpretation. 2nd ed. Taraxacum, Washington. pp. 172.

Megjelent
2022-12-26
Rovat
Eredeti közlemények