Árpás Károly (1926–2022)

  • Ágnes Kustár egyéni vállalkozó, https://arcrekonstrukcio.hu/
  • Szabolcs Makra Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, Bölcsészettudományi Kutatóközpont Archeogenomikai Intézet
Kulcsszavak: Árpás Károly, képzőművész arcrekonstrukció régészet

Hivatkozások

Árpás, K. (1978): Dokumentáció a „Húsvét-szigeti ember” arcának rekonstrukciójához. Kézirat. pp. 30 p.

Árpás, K. (2006): III. Béla király és Chatillon Anna arcrekonstrukciója. Folia Anthropologica, 4: 5–19.

Bakay, K. (1966): Veszprém megye régészeti topográfiája. In: Bakay, K., Kalicz, N., Sági, K. (Szerkk) Magyarország régészeti topográfiája. 1. köt. Akadémiai Kiadó, Budapest. pp. 266.

Barcsay, J. (1980): Művészeti anatómia. Corvina Kiadó, Budapest. pp. 296.

Erdélyi, Gy., Székely, J. (1978): Az anatómiai szobrász. Veszprémi Napló, 34(302): 8.

Geraszimov, M.M. (1971): The face finder. Hutchinson and Co., London.

Kaszt, J. (2014): Arcrekonstrukció és művészet. Szakdolgozat. Kaposvári Egyetem Művészeti Kar. pp. 50.

Kiszely, I. (1973a): Hogyan készült III. Béla és felesége arcmása? Élet és Tudomány, 28(15): 675–679.

Kiszely, I. (1973b): Torzított koponyájú sírleletek rekonstruált arca. Somogy Megyei Múzeumok Közlönye, 1: 301.

Kiszely, I. (1974): A koponyatorzítás. Élet és Tudomány kalendárium. pp. 216–218.

Kiszely, I. (1976): Sírok, csontok, emberek. Embertan a régészetben. Gondolat Kiadó, Budapest. pp. 466.

Kustár, Á., Árpás, K. (2005a): A Deszk-I. számú olajkút lelőhelyről (Körös-kultúra) származó újkőkori nő arcrekonstrukciója. In: Lőrinczy, G., Bende, L. (Szerkk) Hétköznapok Vénuszai. Tornyai János Múzeum, Hódmezővásárhely. Pp. 157–170.

Kustár, Á., Árpás, K. (2005b): Arcok a 18. századi Vácról. Würth Ferenc püspök és Fischer Antal borbély-sebész arcrekonstrukciója. In: Korsós, Z. (Szerk.) IV. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium. Előadáskötet. pp. 139–144.

Kustár, Á., Árpás, K. (2006): Batthyány Erzsébet grófnő arcrekonstrukciója. (Die Rekonstruktion des Gesichtes der Grafin Elisabeth Batthyány). In: Nagy, Z. (Szerk.) A Batthyányak évszázadai Tudományos Konferencia Körmenden. Tanulmánykötet. pp. 249–257.

Kustár, Á., Árpás, K. (2007): Vier gesichtsrekonstruktionen der mumienvon Vác, Ungarn, aus dem 18. Jahrhundert. In: Wieczorek, A., Tellenbach, M., Rosendahl, W. (Eds) Mumien : Der Traum der ewigen Leben. Mannheim, pp. 167–171.

Kustár, Á., Árpás, K. (2008a): Facial reconstructions of the 18th century mummies from Vác, Hungary. In: Atoche Pena, P., Rodrigeuez Martin, C., Ramirez Rodriguez, M. (Eds): Mummies and Science. Proceedings of the VI. World Congress on Mummy Studies. pp. 487–495.

Kustár, Á., Árpás, K. (2008b): Janus Pannonius arcrekonstrukciója. Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, 50–52: 153.

Kustár, Á., Árpás K., Magyar L. (2007): Batthyány Erzsébet grófnő arcrekonstrukciója és szuperimpozíciós vizsgálata. In: Korsós, Z., Gyenis, Gy., Penksza, K. (Szerkk) V. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium. Előadáskötet. pp. 145–156.

Kustár, Á., Árpás, K., Szentmártoni, Sz.G., Magyar, L. (2016): „Voi siete giano ungaro?”: Janus Pannonius (1434–1472) arcrekonstrukciója és talányos arcképei nyomában. Annls. hist.-nat. Mus. natn. Hung., 106: 305–332.

Méry, Zs. (2004): Würth Ferenc és Fischer Antal. Cinemart produkció. Dokumentumfilm.

Müller, A.H. (2022): In memoriam Árpás Károly. Elment a kerteskői mester. https://www.veol.hu/cimke/arpas-karoly

Pap, I. (2005): Szóra bírt holtak: a Fehérek temploma „testleletei. Vácí Híd, 6(1): 41–44.

Pap, I., Szikossy, I. (2015): A Magyar Természettudományi Múzeum múmiáihazai és külföldi kiállításokon. Annls Mus. hist.-nat. Hung., 107: 375–398.

Répás, J. (2022): Árpás Károly életrajzi adatai. Zirc. Kézirat.

Sági, K. (1977): A fenékpusztai erőd története az újabb ásatások alapján. Élet és Tudomány, 32(21): 643–646.

Sjøvold, T. (1981): Árpás anatomical method for face reconstruction. Ossa. International Journal of Skeletal Research, 7: 203–204.

Szikossy, I. (2006): Rejtélyek, sorsok, múmiák. Folia Anthropologica, 5: 125–126.

Szikossy, I., Pap, I. (2006): Mortui viventes docent – A halál tanítja az élőket. Kharón. Thanatológiai Szemle, 12: 104–111.

Szikossy, I., Pap, I., Vásárhelyi, T. (2006a): Múmiák – Kiállítás a Magyar Természettudományi Múzeumban. Lege Artis Medicinae, 16(8–9): 800–802.

Szikossy, I., Pap, I., Zomborka, M., Bajzáth, J., Katus, M. (2006b): Rejtélyek, Sorsok, Múmiák. A Magyar Természettudományi Múzeum kiállításának forgatókönyve. Kézirat.

Szombathy, V. (1978): A kerteskői mester. In: Szombathy V. (Szerk.) Régészeti barangolások Magyarországon. Panoráma, Budapest. pp. 381–396.

Vathy, Zs. (2009): Négy pedagógus nemzedék. In: Szávai, I. (Szerk.) Ideje a számvetésnek? pp. 37–41.

Megjelent
2022-12-28
Rovat
Megemlékezések