Ötven év a Szegedi Tudományegyetem Embertani Tanszékén

  • Gyula L. Farkas Szegedi Tudományegyetem, Embertani Tanszék, Szeged
Kulcsszavak: University of Szeged, Science history, Biological anthropology, 1950–2002

Absztrakt

The Author reviews the period between 1950 and 2002 in the Department of University of Szeged, with regards to special events, national and international relations, research directions, staff members and their positions. In connection with major improvements in science, the Author also describes the effect of these changes to the life and development of the department. Readers can obtain an insight to the contribution of the Department to education and research in the field of biological anthropology in Hungary, and how staff members of the department developed international relations. Unlike other biological anthropology institutions in Hungary, all these contributions guaranteed continuous operation of the Department of Biological Anthropology at the University of Szeged since it’s foundation in 1940.

Hivatkozások

Bartucz, L. (1954): Embertan IV. éves biológia-kémia szakos hallgatók részére. Felsőoktatási Jegyzetellátó Vállalat, Budapest. pp.378.

Bartucz, L. (1956): Emberszármazástan IV. éves biológia-kémia szakos hallgatók számára. Felsőoktatási Jegyzetellátó Vállalat, Budapest. pp.350.

Bartucz, L., Farkas, Gy. (1956): Anthropologische Untersuchung der in Csongrád-Felgyő gefundenen Skelette aus der Arpadenzeit. Acta Biologica Szegediensis, 2: 235–261.

Farkas, Gy. (1953a): A condylus tertius, os bregmaticum, processus frontalis ossis temporalis és az os incae vizsgálatának eredményei. Pályamunka, Szeged. pp. 40.

Farkas, Gy. (1953b): Az orosházi leletkoponyák 10 indexének vizsgálata. Pályamunka. Szeged. pp. 57.

Farkas, Gy. (1954): Sutura metopica és os japonicum koponyaanomáliák vizsgálatának eredményei. Pályamunka, Szeged. pp. 38.

Farkas, Gy. (1966): Az antropológia tárgykörébe tartozó, vagy azt érintő hazai irodalom bibliográfiája (1965). Anthropologiai Közlemények, 10: 145–168.

Farkas, Gy. (1968): Az antropológia tárgykörébe tartozó, vagy azt érintő hazai irodalom bibliográfiája (1966). Anthropologiai Közlemények, 12: 70–82.

Farkas, Gy. (1969): Az antropológia tárgykörébe tartozó, vagy azt érintő hazai irodalom bibliográfiája (1967–1968). Anthropologiai Közlemények, 13: 171–188.

Farkas, Gy. (1972a): Antropológiai praktikum I. Paleoantropológiai metodikák. Egyetemi jegyzet. JATE, Szeged. pp. 233.

Farkas, Gy. (1972b): Az antropológia tárgykörébe tartozó vagy azt érintő hazai irodalom bibliográfiája (1969–1970). Anthropologiai Közlemények, 16: 73–87.

Farkas, Gy. (1973a): Antropológiai praktikum II. Az élő lakosság antropológiai vizsgálatának módszerei. JATE, Szeged. pp. 325.

Farkas, Gy. (1973b): Bibliographia Anthropologica Hungarica (1971–1972). Anthropologiai Közlemények, 17: 135–158.

Farkas, Gy. (1975): A Dél-Alföld őskorának paleoantropológiája. Kandidátus értekezés. Szeged. pp. 263.

Farkas, Gy. (1985a): Emléktáblaavató beszéd a József Attila Tudományegyetem Embertani Tanszékén. Anthropologiai Közlemények, 29: 9–11.

Farkas, Gy. (1985b): Emléktábla avatóbeszéd Szegváron. Anthropologiai Közlemények, 29: 13–15.

Farkas, Gy. (1998): Dr. Oláh Sándor (1960–1998). Anthropologiai Közlemények, 39: 181–182.

Farkas, L.Gy. (2005): Bátmonostor-Pusztafalu középkori temetőjének általános antropológiai jellemzői. Opuscula Hungarica, VI: 245–255.

Farkas, L.Gy. (2015): Magyar biológiai antropológusok 1994–2015. Folia Anthropologica, 14: 141–142.

Farkas, Gy., Dezső, Gy. (1954): Adatok X–XIII. századbeli magyarság antropológiájához. Pályamunka. Szeged. pp. 172.

Farkas, Gy., Dezső, Gy. (1955): Daten zur Anthropologie der Bevölkerung von Ungarn in den X-XII. Jahrhunderten. Acta Biologica Szegediensis, 1: 194–200.

Farkas, Gy., Dezső, Gy. (1965): A magyar antropológia bibliográfiája (1952–1964). Anthropologiai Közlemények, 9: 157–235.

Farkas, L.Gy., Dezső, Gy. (1994): A magyar antropológia története a kezdettől napjainkig. JATEPress, Szeged. pp. 42–43.

Farkas, L.Gy, Erdélyi, L. (1998): History of biology teaching and the biological sciences at the József Attila University from 1921 to 1996. Acta Biologica Szegediensis, 43(Suppl. 1). pp. 42.

Farkas, Gy., Fazekas, A., Szekeres, E. (1983): The fluoride comtent of drinking water and the menarcheal age. Acta Biologica Szegediensis, 29: 159–167.

Farkas, Gy., Hunya, P., Herendi, I., Szekeres, E. (1983): Studies on the menarcheal age of girls of county Csongrád, Southern Hungary. Acta Biologica Szegediensis, 29: 169–178.

Farkas, L.Gy., Juhász, M., Just, Zs. (2010): A Biblia biológus szemmel. Agape, Szeged. pp. 344.

Farkas, Gy., B. Kurcsik, E., B. Marcsik, A. (1981): Bibliographia Anthropologica Hungarica (1977–1979). Anthropologiai Közlemények, 20: 167–188.

Farkas, L.Gy., Makra, Sz. (2015): Józsa László (1935-2014). Anthropologiai Közlemények, 56: 167–176.

Farkas, Gy., Marcsik, A. (1976): Bibliographia Anthropologica Hungarica (1973–1974). Anthropologiai Közlemények, 20: 167–188.

Farkas, Gy., Marcsik, A. (1978): Bibliographia Anthropologica Hungarica (1975–1976). Anthropologiai Közlemények, 22: 121–148.

Farkas, Gy., Marcsik, A. (1983): Bibliographia Anthropologica Hungarica (1980–1982). Anthropologiai Közlemények, 27: 157–187.

Farkas, Gy., Marcsik, A. (1987/88): Bibliographia Anthropologica Hungarica (1982–194). Anthropologiai Közlemények, 31: 157–182.

Fazekas, A., Farkas, Gy., Kocsis, S.G. (1984): Die Knochenreife von Kindern in zwei Gemeinden in Ungarn mit unterschiedlichen Fluoridgehalt in Trinkwasser. Anthropologischer Anzeiger, 42: 57–65.

Fazekas, A., Farkas, Gy., Kocsis, S.G., Tóth, K. (1982): Knochenreife ubd Gebissentwicklungsgrtad der Kinder in Gebieten mit unterschiedliche Fluoridmengen enthaltenden Trinkvasser. Österreichische Zeitschrift für Stomatologie, 79: 316.

Fazekas, A., Farkas, Gy., Szekeres, E., Kocsis S.G. (1983): A gyermekek testi fejlettsége különböző fluorid koncentrációjú ivóvizű településeken. Anthropologiai Közlemények, 27: 119–127.

Lipták, P. (1966): Embertan és emberszármazástan. Egységes jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest.

Lipták, P. (1967): A magyarság etnogenezisének paleoanropológiája. Doktori értekezés. Szeged.

Lipták, P. (1971): Embertan és emberszármazástan. Tankönyvkiadó, Budapest. pp. 284.

Lipták, P. (1978): Embertan és emberszármazástan. Tankönyvkiadó, Budapest. pp. 284.

Marcsik, A. (1983): A Duna-Tisza köze avar korának paleopatológiája. Kandidátusi értekezés tézisei, Szeged.

Martin, R. (1928): Lehrbuch der Anthropologie. Fischer Verlag. Jena.

Topinard, P. (1881): Az anthropológia kézi könyve. Fordította Pethő Gyula és Török Aurél. Kir. Magyar Természettudományi Társulat, Budapest. pp. 768.

Megjelent
2022-12-28
Rovat
A magyar antropológia története