Archívum

 • Beszédkutatás
  Évf. 27 szám 1 (2019)

  Újabb tanulmányok a beszédkutatás sokszínű eredményeiből.

 • Évf. 25 (2017)

  Mindennek van története.
  A folyóiratoknak is.
  Egy huszonöt éves ember fiatal. Egy huszonöt éves folyóirat inkább
  középkorú. Negyedszázadot már érdemes visszanézni. Ezt szolgálja ez a
  rövid áttekintés.
  Az MTA Nyelvtudományi Intézetében kétnapos konferenciát tartottak
  Beszédkutatás ’92 címmel 1992-ben. Az ott elhangzott előadások
  tanulmányokká átdolgozott változatait kötetben publikálták egy évvel
  később, Beszédkutatás 1993 címmel. Az alcím: Tanulmányok az elméleti és
  az alkalmazott fonetika köréből volt. Szerzői nyelvészek, fonetikusok,
  fizikusok, foniáterek, logopédusok, mérnökök, vagyis mindazok, akik a
  beszéd valamely területét kutatták. A pozitív fogadtatás eredményezte, hogy
  ezt követően minden évben megjelent egy szerkesztett tanulmánykötet
  (kötetcímmel), amelynek célja a magyar beszédkutatás legfrissebb ered-
  ményeinek széleskörű bemutatása volt a fonológiától a beszédtechnológiáig.
  A célok, az évenkénti megjelenés, az anonim lektoráltatás a kezdetektől,
  illetve a szerkesztés relatív állandósága odavezetett, hogy a Beszédkutatás
  folyóirattá vált. Tíz évvel ezelőtt pedig megalakult a nemzetközi szer-
  kesztőbizottság. A folyóirat 2008-ban az ERIH Nat, majd 2016-ban az ERIH
  Plus kritériumainak megfelelt, így bekerült a nemzetközi listába.
  A megjelent tanulmányok folyamatosan tükrözik a jelentős szak-
  tudományos kutatási irányokat, a publikált eredmények nem maradnak el a
  nemzetközi publikációkétól. A cikkekre sokan hivatkoznak. A folyóirat
  tematikája már a kezdetektől sokrétű, a beszéddel kapcsolatos területek egyre
  szélesebbek, alkalmazkodva a tudomány fejlődéséhez.
  A Beszédkutatás 25 évét elsősorban papír alapú folyóiratként élte (mindig
  más színű borítóval); az egyes számok pedig az interneten is elérhetők voltak.
  2018-tól ez megváltozik: internetes folyóirattá alakul, ez azonban csupán a
  fizikai állapot változását jelenti, tartalmi, szakmai és minden egyéb szem-
  pontból a Beszédkutatás a legjobb hagyományait fogja követni.
  Az első szám megnyitójában Vértes O. András óva intett bennünket a
  „legújabb tudományos divatok bálványaitól” és a „régebbi szakirodalom
  elhanyagolásától”. Azt hiszem, elégedett lenne velünk.
  A Beszédkutatás a magyar nyelvtudomány egyik meghatározó orgánuma.


  Gósy Mária

 • Beszédkutatás 2018
  Évf. 26 szám 1 (2018)

  A Beszédkutatás folyóirat legújabb kötete ismét számos izgalmas, a beszédben felmerülő kérdést körbejáró tanulmányt kínál az olvasónak.