Információk

a folyóiratról

 

Fontes Iuris

HU ISSN 2416-2159 (Print)

HU ISSN 2786-4057 (Online)

 

Kiadja az Igazságügyi Minisztérium [H-1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2–4., tel.: +36 (1) 795-1000]

Felelős kiadó: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.

 

Alapította: Dr. Trócsányi László

Főszerkesztő: Dr. Varga Judit

Felelős szerkesztő: Dr. Salgó László Péter, peter.laszlo.salgo@im.gov.hu

Szerkesztők: Dr. Petrasovszky Berta, Dr. Hódos Dániel, Dr. Jancsó Gábor, Dr. Czombos Tamás, Dr. Gyimesi Tamás Ferenc, Dr. Kupecki Nóra, Dr. Pátkai Nándor, Dr. Szilágyi János Ede

Lapmenedzser: Dr. Ungvári Álmos

 

A Fontes Iuris – mint az Igazságügyi Minisztérium 2015-ben útjára indult, negyedévenként megjelenő lapja – célja a tudomány és a gyakorlat közelítése a Minisztérium munkájában felmerülő tematikákon keresztül. A Fontes Iuris tudományos lapként működik:  a szerkesztőbizottság két anonim bíráló javaslata alapján dönt egy adott tanulmány megjelentetéséről, ezáltal is biztosítva a szakmai igényességet.

 

A folyóirat nemcsak a jogtudomány, hanem valamennyi jogászi hivatásrend képviselőinek a tudományos igénnyel kidolgozott közleményeit is publikálja.