A jogszabály-előkészítés során alkalmazott hatásvizsgálati rendszerek jogi szabályozásának közép-európai fókuszú komparatív elemzése

  • Pál Szentpáli-Gavallér
Kulcsszavak: Közjog

Absztrakt

A tanulmány és a kutatás aktualitását egyértelműsítette az a tény, hogy fontos szerepet tölt be a jogalkotás során a hatásvizsgálati eljárás, így érdemes vizsgálni a hatásvizsgálatra vonatkozó törvényi, rendeleti, valamint egyéb szintű szabályozást, továbbá vázlatosan kitérni a vizsgált országok szabályozásának eltéréseire, azok bemutatására és a szabályozási szintek összehasonlítására, adott esetben a külföldi szabályozási specialitásokra. Mindezt érdemes Hazánk geopolitikai elhelyezkedésének megfelelően közép-európai fókusszal végrehajtani, ennek alapján vizsgálat tárgyát képezte Ausztria, Horvátország, Románia, Szlovákia, valamint Szlovénia hatásvizsgálattal kapcsolatos szabályozása. A kutatott tárgykör kiválasztását indokolta az is, hogy a szerző kormányzati tevékenysége során hosszú évekig kodifikációs tevékenységet folytatott, így érthető érdeklődéssel fordul a külföldi példák elemzése felé.

A kutatás eredményeként több más külföldi példán és specialitáson túl külön érdekességként lehetett megemlíteni Horvátország esetében a hatásvizsgálattal kapcsolatosan alkalmazott ún. tervezési aktusokat, amelyek vonatkozásában a hatásvizsgálatot megalapozó stratégiát és az intézkedési tervet, valamint a hatásvizsgálatok lefolytatását a horvát jogrendszerben a Jogalkotási Hivatal kezeli.

Megjelent
2023-09-20
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok