A terminológiamenedzsmenthez kapcsolódó kutatási irányzatok

Absztrakt

A jelen tanulmány célkitűzése, hogy betekintést nyújtson a nyelv- technológiai eszközök alkalmazása miatt egyre hangsúlyosabbá váló terminológia- menedzsment témakörébe, és felvázolja a területhez kapcsolódó lehetséges kutatá- si perspektívákat. Ahogy egy ismert hazai fordításszolgáltató honlapján olvashat- juk, „[a] minőségi fordítás alapja a megbízható terminológia. A terminológia isme- rete és kezelése nélkülözhetetlen a kiváló minőségű fordításhoz. Ezek a lépések minden fordítási projekthez elengedhetetlenek.1” A terminológiamenedzsment szükségessége és megkerülhetetlensége természetes módon irányította a fordítási folyamattal és a fordítások minőségével foglalkozó kutatók figyelmét a terminoló- giai adatbázisok előállítására és karbantartására (vö. Wright és Budin 1997−2001), illetve a fordításközpontú terminológiai munkára (Fischer 2019).

Megjelent
2023-12-10
Hogyan kell idézni
Seidl-PéchO. (2023). A terminológiamenedzsmenthez kapcsolódó kutatási irányzatok. Fordítástudomány, 25(2), 73-86. https://doi.org/10.35924/fordtud.25.2.5
Rovat
Terminológia