Szerkesztőbizottság

Felelős kiadó
Prof. Dr. Szenes Zoltán, az MHTT elnöke

A folyóirat szerkesztőbizottsága

Elnök:
prof. Dr. Siposné Kecskeméthy Klára

Elnökhelyettes:
Dr. Hausner Gábor főszerkesztő

Nyomtatott folyóirat szerkesztő:

Rojkó Annamária

Online folyóirat szerkesztő:

Fi Károly

Angol nyelvi lektor:

Panajotu Kosztasz 

Angol nyelvi szerkesztő:

Gazdag Erika 

A bizottság tagjai:
Prof. Dr. Balla Tibor, Dr. Farkas Ádám,
Dr. Forgács Balzs, Prof. Dr. Haig Zsolt,
Prof. Dr. Horváth Attila, Dr. Kátai–Urbán Lajos, Dr. Ujházy László,
Prof. Dr. Lakner Zoltán, Dr. Palik Mátyás, Dr. Remek Éva,
Boguslaw Pacek (Krakkó),
Alexei Voskressenski (Moszkva),
Thomas-Durell Young (Monterey). 

Szerkesztőbizottság és kiadó:
Budapest, X. Hungária krt. 9−11.
Tel.: 432-9000/29-684 mellék
A mellék HM-vonalonközvetlenül hívható.

Levélcím:
1581 Budapest, Pf. 15.

E-mail cím:
hadtudomany@gmail.com

Honlap:
www.mhtt.eu

Nyomtatott kiadásváltozat:

ISSN 1215-4121

Műszaki szerkesztés, nyomdai előkészítés:

BAUSZ Stúdió

Nyomtatta:

Prime Rate Kft.

Online kiadásváltozat:

ISSN 1588-0605

 Webmester:
Jelencsics Imre