Szerkesztőbizottság

Felelős kiadó
Szenes Zoltán, az MHTT elnöke

A folyóirat szerkesztőbizottsága

Elnök:
Siposné Kecskeméthy Klára

Elnökhelyettes:
Felházi Sándor főszerkesztő

Nyomtatott folyóirat szerkesztő:

Vastagh László

Online folyóirat szerkesztő:

Fi Károly

Angol nyelvi lektor:

Panajotu Kosztasz 

Angol nyelvi szerkesztő:

Gazdag Erika 

A bizottság tagjai:
Balla Tibor, Forgács Balázs,
Haig Zsolt, Horváth Attila,
Kátai–Urbán Lajos, Ujházy László,
Lakner Zoltán, Palik Mátyás, Remek Éva,
Farkas Ádám, Boguslaw Pacek (Krakkó),

Alexei Voskressenski (Moszkva),

Thomas-Durell Young (Monterey). 

Szerkesztőbizottság és kiadó:
Budapest, X. Hungária krt. 9−11.
Tel.: 432-9000/29-684 mellék
A mellék HM-vonalon
közvetlenül hívható.

Levélcím:
1581 Budapest, Pf. 15.

E-mail cím:
hadtudomany@gmail.com

Honlap:
www.mhtt.eu

 Nyomtatott kiadásváltozat:

ISSN 1215-4121

Műszaki szerkesztés, nyomdai előkészítés:

BAUSZ Stúdió

Nyomtatta:

Prime Rate Kft.

Online kiadásváltozat:

ISSN 1588-0605

 Webmester:
Jelencsics Imre