A teremtésvédelem és az igazságos háború elmélete: az elmélet kortárs formája

Jeff McMahan revizionista elmélete

Kulcsszavak: teremtésvédelem, igazságos háború elmélete, Jeff McMahan

Absztrakt

Az igazságos háború elmélete szorosan kapcsolódik az emberi, a kulturális és a természetikár okozásának korlátozásához, és így a teremtésvédelemhez. Az elmélet a története során több formában jelent meg, amelyek különböző mértékben támogatták a károkozás korlátozását és a Teremtés védelmét. Ha az elmélet történetét a 11-13. századra vezetjük vissza, akkor annak legalább három egymást követő formáját különböztethetjük meg: az Aquinói Szent Tamás (1225–1274) által összegzett középkorikeresztény változatot, a 17. században Hugo Grotius (1583–1645) nevéhez, majd a 20.század második felében Michael Walzer (1935–) nevéhez kapcsolódó hagyományos(vagy nemzetközi jogi) változatot és a Jeff McMahan (1954–) által fémjelezett revizionistaváltozatot. Jelen tanulmány a revizionista elméletet mutatja be és veti össze azigazságos háború elméletének más formáival a teremtésvédelem szempontjából.

Hivatkozások

Boda Mihály 2020. Erasmus and István Magyari on the Justification of War. AARMS – Academic and Applied

Research in Military and Public Management Science. 19 (1): 27–36.

https://doi.org/10.32565/aarms.2020.1.9

Boda Mihály 2022. Az igazságos háború elméletének kiterjesztése a rendészetre: történelmi és kortárs

elméletek. Belügyi Szemle, 70 (1): 169–185.

https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.1.10

Boda Mihály 2023a. A háborús ideológiák története. Budapest: Ludovika.

Boda Mihály 2023b. A teremtésvédelem és az igazságos háború elmélete: az igazságos háború elméletének

története a középkortól a 20. századig. Hadtudományi Szemle, 16 (4). (Megjelenés elõtt).

https://doi.org/10.32563/hsz.2022.1.7

Boorse, Christopher-Sorensen, Roy A. 1988. Ducking Harm. The Journal of Philosophy, 85 (3): 115–133.

https://doi.org/10.2307/2027067

Frowe, Helen 2011. The Ethics of War and Peace. London és New York: Routledge.

BODA MIHÁLY: A teremtésvédelem és az igazságos háború elmélete: az elmélet kortárs formája

McMahan 2008b, 73–74.

Kaufman, Whitley R. P. 2009. Jusfitied Killing. Lanham: Roman and Littlefield.

Lazar, Seth 2017a. Evaluating the Revisionist Critique of Just War Theory. Daedalus, 146 (1): 113–124.

https://doi.org/10.1162/DAED_a_00426

Lazar, Seth 2017b. Just War Theory: Revisionists Versus Traditionalists.

Annual Review of Political Science, 20: 37–54.

https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-060314-112706

McMahan, Jeff 1994. Self-Defense and the Problem of the Innocent Attacker. Ethics, 104 (2): 252–290.

https://doi.org/10.1086/293600

McMahan, Jeff 1996. Intervetion and Collective Self-Determination.

Ethics and International Affairs, 10 (2): 1–24.

https://doi.org/10.1111/j.1747-7093.1996.tb00001.x

McMahan, Jeff 2004. The Ethics of Killing War. Ethics, 114 (4): 693–733.

https://doi.org/10.1086/422400

McMahan, Jeff 2005a. Self-Defense and Culpability. Law and Philosophy, 24 (6): 751–774.

https://doi.org/10.1007/s10982-005-0841-z

McMahan, Jeff 2005b. Just Cause for War. Ethics and International Affairs, 19 (3): 1–21.

https://doi.org/10.1111/j.1747-7093.2005.tb00551.x

McMahan, Jeff 2008a. The Morality of War and the Law of War.

In David Rodin-Henry Shue (szerk.): Just and Unjust Warriors. 19–43. Oxford: Oxford University Press.

https://doi.org/10.1093/oso/9780199233120.003.0002

McMahan, Jeff 2008b. Aggression and Punishment.

In Larry May (szerk.): War: Essays in Political Philosophy. 67-84.

Cambridge: Cambridge University Press.

https://doi.org/10.1017/CBO9780511840982.005

McMahan, Jeff 2009. Killing in War. Oxford: Oxford University Press.

https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199548668.001.0001

McMahan, Jeff 2010. Humanitarian Intervention, Consent, and Proportionality. In N. Ann Davis-Richard

Kelsen-Jeff McMahan (szerk.): Ethics and Humanity. 44–72. Oxford: Oxford Unversity Press.

https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195325195.003.0003

McMahan, Jeff 2014. What Rights May Be Defended by Means of War? In Cécile Fabre-Seth Lazar (szerk.):

The Morality of Defensive War. 115–156. Oxford: Oxford University Press.

https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199682836.003.0006

McMahan, Jeff 2016. Preventive War and the Killing of the Innocents.

In Richard Sorabji-David Rodin (szerk.): The Ethics of War. Shared Problems in Different Traditions.

–190. Aldershot: Ashgate.

https://doi.org/10.4324/9781315239880-12

Megjelent
2024-03-12
Rovat
Társadalomtudomány