Szerkesztőbizottság

Főszerkesztő:
Kappanyos András

Felelős szerkesztő:
Szolláth Dávid

Szerkesztőbizottság:
Kálmán C. György †
Kiss Margit
Visy Beatrix

Tanácsadó testület:
Bezeczky Gábor
Kulcsár Szabó Ernő
Pomogáts Béla †
Szili József †
Veres András

Technikai szerkesztő:
Márjánovics Diána
Bucsics Katalin

Angol nyelvi lektor:
Jessie Labov

A szerkesztőség címe: 1118 Budapest, Ménesi út 11–13.

Kiadja a BTK Irodalomtudományi Intézet, Eötvös Loránd Kutatási Hálózat.
A kiadásért felel Balogh Balázs főigazgató, Kecskeméti Gábor igazgató.
A tördelési munkálatokat a BTK TTI tudományos információs témacsoportja végezte.
A kiadó székhelye: 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.

Vezető: Kovács Éva
Borító: Zsigmondné Balázs Ildikó
Tördelőszerkesztő: Kele János
Nyomdai munkák: Prime Rate Kft.
Felelős vezető: Dr. Tomcsányi Péter

ISSN 0133-2368 (Nyomtatott)
ISSN 2786-1074 (Online)