Beküldések

Bejelentkezés vagy Regisztráció a beküldéshez.

Ellenőrzőlista a benyújtás előkészítéséhez

A benyújtási folyamat része, hogy a szerzők ellenőrizzék le a benyújtandó anyaguk mindenben megfelel az alábbi listában szereplő elvárásoknak, és azokat a beadványokat, amelyek nem tartják be a az útmutatóban leírtakat, azokat vissza lehet küldeni a szerzőnek.
  • A benyújtott fájl formátuma: Microsoft Word, DOCX.
  • A szöveg betartja azokat a stiláris és bibliográfiai követelményeket, amelyek a szerzői útmutatóban szerepelnek.

Szerzői útmutatók

Kérjük szerzőinket, hogy a Literaturába szánt írásaikat DOCX formátumban juttassák el a főszerkesztő (Kappanyos András: kappanyosa@t-online.hu), a felelős szerkesztő (Szolláth Dávid: szollat.david@btk.mta.hu) és a technikai szerkesztő (Márjánovics Diána: marjanovics.diana@btk.mta.hu) részére. A kapcsolattartás megkönnyítése érdekében – külön mellékletben – tüntessék fel elérhetőségüket: postai és e-mail címüket, telefonszámukat.

A KÉZIRATOK FORMÁZÁSÁRA ÉS KÖZLÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

1. A kézirat főszövege: 12-es betűnagyság, Times New Roman, 1,5-es sorköz.

2. A hivatkozások esetében kérjük az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetében (2018 óta minden kiadványra nézve) kötelező egységes címleírási rend alkalmazását. A részletes szabályzat az alábbi linkről érhető el: Chicago Manual of Style. (A hivatkozások és a bibliográfia megfelelő formára hozásának leginkább észszerű módja egy bibliográfiai szoftver, az EndNote X7 vagy az ingyenes Zotero használata. A fenti linkről letölthető az ezekbe a szoftverekbe beépülő stílusfile is.)

3. A tanulmányhoz kétsoros életrajzot és angol nyelvű címet, absztraktot (max. 800 leütés, szóközzel) kérünk mellékelni.

A kézirat (külső szakértő által végzett) lektoráláson, (belső) szerkesztésen, végül korrektúrán fog átesni. Ez a nemzetközi tudományos publikációs sztenderdeknek megfelelő, soklépcsős, hosszú folyamat, ezért kérjük a szerző együttműködését a szerkesztőséggel. Semmilyen szövegmódosítás nem történik a szerző beleegyezése nélkül. A tanulmány a folyóirat papír- és elektronikus változatában is hozzáférhető lesz.

 

 

Adatvédelmi nyilatkozat

A megadott neveket és e-mail címeket kizárólag a folyóirat használja fel, az adatok más célokra, harmadik félnek nem kerülnek átadásra.