Beküldések

Bejelentkezés vagy Regisztráció a beküldéshez.

Ellenőrzőlista a benyújtás előkészítéséhez

A benyújtási folyamat része, hogy a szerzők ellenőrizzék le a benyújtandó anyaguk mindenben megfelel az alábbi listában szereplő elvárásoknak, és azokat a beadványokat, amelyek nem tartják be a az útmutatóban leírtakat, azokat vissza lehet küldeni a szerzőnek.
  • A benyújtott fájl formátuma: Microsoft Word, DOCX.
  • A szöveg betartja azokat a stiláris és bibliográfiai követelményeket, amelyek a szerzői útmutatóban szerepelnek.

Szerzői útmutatók

Kérjük szerzőinket, hogy a Literaturába szánt írásaikat DOCX formátumban juttassák el a főszerkesztő (Kappanyos András: kappanyosa@t-online.hu), a felelős szerkesztő (Szolláth Dávid: szollat.david@btk.mta.hu) és a technikai szerkesztő (Márjánovics Diána: marjanovics.diana@btk.mta.hu) részére. A kapcsolattartás megkönnyítése érdekében – külön mellékletben – tüntessék fel elérhetőségüket: postai és e-mail címüket, telefonszámukat.

A KÉZIRATOK FORMÁZÁSÁRA ÉS KÖZLÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

1. A kézirat főszövege: 12-es betűnagyság, Times New Roman, 1,5-es sorköz.

2. A hivatkozások esetében kérjük az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetében (2018 óta minden kiadványra nézve) kötelező egységes címleírási rend alkalmazását. A részletes szabályzat az alábbi linkről érhető el: Chicago Manual of Style. (A hivatkozások és a bibliográfia megfelelő formára hozásának leginkább észszerű módja egy bibliográfiai szoftver, az EndNote X7 vagy az ingyenes Zotero használata. A fenti linkről letölthető az ezekbe a szoftverekbe beépülő stílusfile is.)

3. A tanulmányhoz kétsoros életrajzot és angol nyelvű címet, absztraktot (max. 800 leütés, szóközzel) kérünk mellékelni.

A kézirat (külső szakértő által végzett) lektoráláson, (belső) szerkesztésen, végül korrektúrán fog átesni. Ez a nemzetközi tudományos publikációs sztenderdeknek megfelelő, soklépcsős, hosszú folyamat, ezért kérjük a szerző együttműködését a szerkesztőséggel. Semmilyen szövegmódosítás nem történik a szerző beleegyezése nélkül. A tanulmány a folyóirat papír- és elektronikus változatában is hozzáférhető lesz.

 

 

Tanulmány

independently submitted scholarly papers in the fields of literary studies, containing original theoretical insight or other new research data. They should not exceed 60 000 characters (incl. abstract, spaces, and footnotes). The publishing language of the journal is Hungarian, but studies are supplemented with English summaries (approx. 800 characters) and keywords. References are in the footnotes, according to the Uniform Referencing Guide of the Institute of Literary Studies (see below: Stylesheet). “Study”-type submissions are subject to a peer-review process. All contributions will be initially assessed by the editors for suitability for the journal. Papers deemed suitable are then sent to an independent expert reviewer to assess the scientific quality of the paper. If the reviewer expresses worthwhile demands or offers valuable suggestions, those are forwarded to the author. Both the manuscript and the reviewer’s report are anonymized, but there are specialized fields where real anonymity cannot be guaranteed. The editors are responsible for the final decision regarding acceptance or rejection of articles. The editors’ decision is final. Editors are not involved in decisions about papers which they have written themselves or have been written by family members or colleagues or which relate to products or services in which the editor has an interest. Any such submission is subject to all of the journal's usual procedures, with peer review handled independently of the relevant editor and their research groups.

Szemle

The critical assessment of current proceedings in literary scholarship is of exceptional importance. Literatura usually includes three or four reviews per issue, up to 20,000 characters each (with exceptions only for justified reasons). Reviews are, in most cases, commissioned, but we also encourage the submission of self-initiated critical works. We strive to offer opportunity for doctoral students to try themselves in a professional environment while preparing the necessary publications required to finish their studies.

  • The most important area – in accordance with the profile of the periodical – is the review of recently published volumes in the field of literary studies in Hungary.
  • Reviews of books in foreign languages are also encouraged. 
  • We also aim to look at internet databases, online research devices and other websites of interest to literary studies.
  • We encourage substantive peer review rather than reviews of a descriptive nature. 
  • No more than two years should pass between the publication of the volume and that of the review. 

Conflicts of interest might be reason for exclusion (interdependence, mutual reviewing).

Műhely

This section contains a number of thematically related papers that are usually somewhat shorter (approx. 20 000 to 30 000 characters each) but otherwise have to meet the same requirements. These compilations are sometimes managed by guest editors, e. g. a senior researcher who presents the proceedings of their research group or the leader of a current project exhibiting their latest results. This section allows us to provide a publication option for young scholars, especially doctoral students. We expect senior scholars and research groups to come forward with suggestions for such bundled publications that can be arranged as:

  • a collection of texts belonging to the same theoretical or methodological trend or discussing a similar or related subject; 
  • a selection of papers from a relevant conference (3–4 texts);
  • a presentation of research group, a current collective research project, or work in progress that is worth of public attention;

a collective presentation of early-career scholars (e.g. prize winners of student competitions).

Nekrológ

Of leading figures of the field of literary studies who passed away recently (commissioned).

Dokumentum

Non-scholarly texts that are valuable from some scholarly aspect, including interviews, facsimiles etc. illustrating a study published simultaneously.

Adatvédelmi nyilatkozat

A megadott neveket és e-mail címeket kizárólag a folyóirat használja fel, az adatok más célokra, harmadik félnek nem kerülnek átadásra.