Szakdokumentum: A jóllét elérése — Globális keretrendszer a jóllétnek a népegészségügybe való integrálására egészségfejlesztési megközelítés alkalmazásával

Kulcsszavak: jóllét, népegészségügy, egészségfejlesztés, WHO

Absztrakt

A WHA75.19 határozatnak megfelelően és az EB152/20 dokumentumban leírtak szerint a globális keretrendszer rendelkezésre áll a 2023. május 21–30. között megrendezésre kerülő hetvenhatodik Egészségügyi Világközgyűlés számára.

2022-ben a hetvenötödik Egészségügyi Világközgyűlés felkérte az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatóját, hogy — a WHO megbízatásán belül — dolgozzon ki egy keretet a jóllét elérésére, amely a fenntartható fejlődés 2030-ig szóló menetrendjére és az abban foglalt tizenhét fenntartható fejlődési célra épül, és a tagállamokkal konzultálva határozza meg az egészségfejlesztés ebben betöltött szerepét.

A jóllét elérése: A jóllétnek a közegészségügybe való integrálásának globális kerete az egészségfejlesztési megközelítést alkalmazva hat stratégiai irányt javasol a társadalmi jóllét előmozdítására. A globális egészségügyi közösség és az országok tapasztalataiból származó leghatékonyabb politikai irányvonalakat foglalja össze.

Az egészség előmozdítására és védelmére irányuló számos intézkedés az egészségügyi ágazaton kívül esik, és szoros együttműködést igényel más ágazatokkal. Ez a keretrendszer útmutatóként szolgál a különböző ágazatok és érdekelt felek számára, hogy koherens és összehangolt módon vegyenek részt egy közös cél érdekében: az emberek és a bolygó egészségének fenntartható és méltányos módon történő előmozdítása érdekében. Rávilágít a társadalmi jóllét és fejlődés különböző aspektusaira, amelyeket jellemzően különálló és elkülönült területként kezelnek, és olyan politikai irányvonalakat javasol, amelyek a kölcsönös előnyök előmozdítását szolgálják azáltal, hogy egy olyan társadalom létrehozására irányuló közös cél érdekében dolgoznak, amely mindenki jóllétét szolgálja.

A keretrendszer a hatékony partnerségekre, valamint a kormányzat, a köz- és magánszervezetek nem állami szereplői — az egészségügyi ökoszisztémán belül és kívül — közös és összehangolt fellépéseire támaszkodik, az "egész kormányzat" és az "egész társadalom" megközelítést alkalmazva.

Információk a szerzőről

Vitrai József, Széchenyi István Egyetem, Egészség- és Sporttudományi Kar, Preventív Egészségtudományi Tanszék, Győr

 

 

Hivatkozások

chemicals of public health concern. (2020 June 1) Geneva: World Health Organization. https://www.who.int/news-room/photo-story/photo-story-detail/10-chemicals-of-public-health-concern

Access to a healthy environment, declared a human right by UN rights council. (2021 Oct 21) New York, United Nations. https://news.un.org/en/story/2021/10/1102582

National Preventive Health Strategy 2021–2030. (2021) Canberra, Commonwealth of Australia as represented by the Department of Health. https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2021/12/national-preventive-health-strategy-2021-2030_1.pdf

Bases Conceptuales para el ejercicio de la rectoría del Ministerio de Salud. (2020) Lima. Ministerio de Salud. https://www.gob.pe/institucion/minsa/informes-publicaciones/1127257-bases-conceptuales-para-el-ejercicio-de-la-rectoria-del-ministerio-de-salud

World Health Organization. Bending the trends to promote health and well-being: a strategic foresight on the future of health promotion. (2022) Geneva. https://www.who.int/publications/i/item/9789240053793

Building back better lives: Using a well-being lens to refocus, redesign, realign and reconnect. Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris. (2022) https://www.oecd-ilibrary.org/deliver/1e1ecb53-en.pdf?itemId=%2Fcontent%2Fpublication%2F1e1ecb53-en&mimeType=pdf

World Health Organization. Chemicals Road Map. (2017) Geneva. https://www.who.int/publications/i/item/WHO-FWC-PHE-EPE-17.03

World Health Organization. Chemical safety. (2019) Geneva. https://cdn.who.int/media/docs/default-source/chemical-safety/infogr-he5-chemical-safety-20082019-web-spreads.pdf

World Health Organization. Closing the gap in a generation: health equity through action on the social determinants of health - Final report of the commission on social determinants of health. (2008) Geneva. https://www.who.int/publications/i/item/WHO-IER-CSDH-08.1

World Health Organization. Community engagement: a health promotion guide for universal health coverage in the hands of the people. (2020) Geneva. https://www.who.int/publications/i/item/9789240010529

World Health Organization. Comprehensive Mental Health Action Plan 2013-2030. (2021) Geneva. https://www.who.int/publications/i/item/9789240031029

World Health Organization. Compendium of WHO and other UN guidance on health and environment, 2022 update. (2022) Geneva https://www.who.int/publications/i/item/WHO-HEP-ECH-EHD-22.01

World Health Organization, United Nations Children’s Fund. Declaration of Astana, Global Conference on Primary Health Care. (2018) Geneva. https://www.who.int/docs/default-source/primary-health/declaration/gcphc-declaration.pdf

World Health Organization. Decade of action on road safety 2021–2030. (2021) Geneva. https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/safety-and-mobility/decade-of-action-for-road-safety-2021-2030

World Health Organization. Global Action Plan for Healthy Lives and Well-being for All. (2019) Geneva. https://www.who.int/initiatives/sdg3-global-action-plan

World Health Organization. Global Action Plan on Physical Activity 2018–2030. (2018) Geneva. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272722/9789241514187-eng.pdf

World Health Organization. Global Framework for Development and Stewardship to Combat Antimicrobial Re-sistance. (2018) Geneva. https://www.who.int/groups/framework-development-stewardship-AMR

World Health Organization. Global strategy and action plan on ageing and health. (2017) Geneva. https://www.who.int/publications/i/item/9789241513500

World Health Organization. Global strategy on sealth, environment and climate change. (2020) Geneva. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331959/9789240000377-eng.pdf?ua=1#:~:text= This%20strategy%20aims%20to%20provide

World Health Organization. Global alcohol action plan 2022-2030 to strengthen implementation of the Global Strategy to Reduce the Harmful Use of Alcohol. (2021) Geneva. https://cdn.who.int/media/docs/default-source/alcohol/alcohol-action-plan/ada-action-plan-on-alcohol_second-draft.pdf?sfvrsn=a994ba7a_3&download=true

World Health Organization. Health in all policies: Helsinki statement. Framework for country action. (2014) Geneva. https://www.who.int/publications/i/item/9789241506908

World Health Organization. Health literacy. The solid facts. (2013) Geneva. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/128703/e96854.pdf

World Health Organization. Health promotion glossary. (2021) Geneva. https://www.who.int/publications/i/item/9789240038349

World Health Organization. Healthy cities effective approach to a rapidly changing world. (2020) Geneva. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331946/9789240004825-eng.pdf

World Health Organization. Innov8 approach for reviewing national health programmes to leave no one behind: technical handbook. (2016) Geneva. https://www.who.int/publications/i/item/9789241511391

World Health Organization. Jakarta Declaration on Leading Health Promotion into the 21st Century. (2017) Geneva. https://www.who.int/teams/health-promotion/enhanced-wellbeing/fourth-conference/jakarta-declaration

World Health Organization. Tripartite and UNEP support OHHLEP’s definition of “One Health”. (2021) Geneva. https://www.who.int/news/item/01-12-2021-tripartite-and-unep-support-ohhlep-s-definition-of-one-health

Government of Canada. Measuring What Matters: Toward a Quality of Life Strategy for Canada. (2021) Ottawa. https://www.canada.ca/en/department-finance/services/publications/measuring-what-matters-toward-quality-life-strategy-canada.html

United Nations. Millennium Development Goals. (2000) New York. https://www.un.org/millenniumgoals

Government of Canada. Mobilizing Public Health Action on Climate Change in Canada. (2022) Ottawa. https://www.canada.ca/en/public-health/corporate/publications/chief-public-health-officer-reports-state-public-health-canada/state-public-health-canada-2022/report.html

National Mental Health Commission of the Australian Government. National Children’s Mental Health and Wellbeing Strategy. (2019) Canberra. https://www.mentalhealthcommission.gov.au/projects/childrens-strategy/childrens-mental-health-wellbeing-strategy

World Health Organization. Noncommunicable diseases: Global monitoring framework. (2011) Geneva. https://www.who.int/publications/i/item/ncd-surveillance-global-monitoring-framework

World Health Organization. New report highlights the impact of changes in environment on One Health. (2022) Geneva. https://www.who.int/europe/news/item/01-07-2022-new-report-highlights-the-impact-of-changes-in-environment-on-one-health

World Health Organization. Ottawa Charter for Health Promotion. (1986) Geneva. https://www.who.int/teams/health-promotion/enhanced-wellbeing/first-global-conference#:~:text= The%20Ottawa%20Charter%20for%20Health%20Promotion&text=This%20conference%20was%20primarily%20a,concerns%20in%20all%20other%20regions

World Health Organization. Our planet, our health. (2022) Geneva. https://www.who.int/campaigns/world-health-day/2022/recommended-actions-to-protect-our-planet-our-health

United Nations. Political Declaration of the High-level Meeting on Universal Health Coverage “Universal health coverage: moving together to build a healthier world”. (2019) New York. https://www.un.org/pga/73/wp-content/uploads/sites/53/2019/07/FINAL-draft-UHC-Political-Declaration.pdf

World Health Organization. Reducing health inequities through action on the social determinants of health (WHA62.14). 2009. Geneva. https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/A62/A62_R14-en.pdf

World Health Organization. Set of recommendations on the marketing of foods and non-alcoholic beverages to children. (2012) Geneva. https://www.who.int/publications/i/item/9789241500210

World Health Organization. Social determinants of health: outcome of the World Conference on Social Determinants of Health (Rio de Janeiro, Brazil, October 2011) Report by the Secretariat. (2011) Geneva. https://apps.who.int/iris/handle/10665/23747

United Nations Environment Programme. Strategic approach and sound management of chemicals and waste beyond 2020 - The Intersessional Process. (2020) Nairobi. https://www.saicm.org/Beyond2020/IntersessionalProcess/tabid/5500/language/ en-US/Default.aspx

The WHO Council on the Economics of Health for All. Strengthening public sector capacity, budgets and dynamic capabilities towards Health for All. (2022) Geneva. https://cdn.who.int/media/docs/default-source/council-on-the-economics-of-health-for-all/who_councileh4a_councilbrief4.pdf

World Health Organization. Stronger collaboration for an equitable and resilient recovery towards the health-related Sustainable Development Goals, incentivizing collaboration. (2022) Geneva. https://apps.who.int/iris/handle/10665/354381

United Nations Environment Programme. Summary for policymakers – Environmental dimensions of antimicrobial resistance. (2020) Nairobi. https://www.unep.org/resources/report/summary-policymakers-environmental-dimensions-antimicrobial-resistance

United Nations. Sustainable Transport, Sustainable Development. Interagency Report – Second Global Sustainable Transport Conference. (2021) New York. https://sdgs.un.org/sites/default/files/2021-10/Transportation%20Report%202021_FullReport_Digital.pdf

World Health Organization. Regional Office for Europe. The Alma-Ata Declaration of 1978. (1978) Geneva. https://apps.who.int/iris/handle/10665/347879

World Health Organization. The Bangkok Charter for Health Promotion in a Globalized World. (2005) Geneva. https://www.who.int/teams/health-promotion/enhanced-wellbeing/sixth-global-conference/the-bangkok-charter

Dexter SB, Salmond KK, Payne L, Chia MC, Di Ruggiero E, Mahato S. (2021) The art and science of a strategic grantmaker: the experience of the Public Health Agency of Canada’s Innovation Strategy. Canadian Jour-nal of Public Health 112:186–203. https://link.springer.com/article/10.17269/s41997-021-00512-9

World Health Organization. The case for investing in public health. (2014) Geneva. 2014 (https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/278073/Case-Investing-Public-Health.pdf

Commonwealth Government of Australia. The National Mental Health and Suicide Prevention Agreement. (2023) Canberra. https://federalfinancialrelations.gov.au/agreements/mental-health-suicide-prevention-agreement

The Public Health Agency of Canada – Innovation Strategy. (2021) Canadian Journal of Public Health. 112 (sup-plement issue 2) https://link.springer.com/journal/41997/volumes-and-issues/112-2/supplement

World Health Organization. The public health impact of chemicals: knowns and unknowns - data addendum for 2019. (2019) Geneva. https://www.who.int/publications/i/item/WHO-HEP-ECH-EHD-21.01

World Health Organization. The Rio Political Declaration on the Social Determinants of Health. (2011) Geneva. https://www.who.int/publications/m/item/rio-political-declaration-on-social-determinants-of-health#:~:text=The%20declaration%20expresses%20global%20political,national%20action%20plans%20and%20strategies

Organisation for Economic Co-operation and Development. The Short and Winding Road to 2030: Measuring Dis-tance to the SDG Targets. (2022) Paris. https://www.oecd.org/wise/The-short-and-winding-road-to-2030-Policy-Insights-September-2022.pdf

World Health Organization. The Triple Billion Targets. (2019) Geneva. https://www.who.int/about/what-we-do/thirteenth-general-programme-of-work-2019---2023

World Health Organization. The WHO Framework Convention on Tobacco Control: an overview. (2021) Geneva. https://fctc.who.int/publications/m/item/the-who-framework-convention-on-tobacco-control-an-over-view#:~:text=The%20WHO%20Framework%20Convention%20on%20Tobacco%20Control%20(WHO%20FCTC)%20is,globalization%20of%20the%20tobacco%20epidemic

World Health Organization. The 9th Global Conference on Health Promotion, Shanghai. (2016) Geneva. https://www.who.int/teams/health-promotion/enhanced-wellbeing/ninth-global-conference

World Health Organization. Tackling food marketing to children in a digital world: trans-disciplinary perspectives. (2016) Geneva. https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/322226/Tackling-food-marketing-children-digital-world-trans-disciplinary-perspectives-en.pdf

World Health Organization. Thirteenth General Programme of Work 2019–2023. (2019) Geneva. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/324775/WHO-PRP-18.1-eng.pdf

United Nations. Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. (2015) New York. https://sdgs.un.org/publications/transforming-our-world-2030-agenda-sustainable-development-17981

The WHO Council on the Economics of Health for All. Valuing Health for All: Rethinking and building a whole-of-society approach. (2022) Geneva. https://cdn.who.int/media/docs/default-source/council-on-the-economics-of-health-for-all/who_councilbrief3.pdf

World Health Organization. WHA75.19 resolution on Well-being and health promotion. (2022) Geneva. (https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA75/A75_R19-en.pdf

The WHO Council on the Economics of Health for All. What is at stake at COP27? Our last chance to achieve a healthy future for humanity. Statement by the WHO Council on the Economics of Health for All. (2022) Ge-neva. https://www.who.int/publications/m/item/what-is-at-stake-at-cop27--our-last-chance-to-achieve-a-healthy-future-for-humanity

World Health Organization. WHO manifesto for a healthy recovery from COVID-19. (2020) https://reliefweb.int/report/world/who-manifesto-healthy-recovery-covid-19?gclid=CjwKCAiApvebBhAv EiwAe7mHSIxLEi-XAbF2Z-x-19sjwzG9V0vXOI9mXDsixlAusrjEXxGg8_ADLBoCQa4QAvD_BwE

World Health Organization. WHO global air quality guidelines: particulate matter (PM2.5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide. (2021) Geneva. https://www.who.int/publications/i/item/9789240034228

World Health Organization. WHO global strategy on health, environment and climate change: the transformation needed to improve lives and wellbeing sustainably through healthy environments. (2020) Geneva. https://www.who.int/publications/i/item/9789240000377

World Health Organization. WHO package of essential noncommunicable (PEN) disease interventions for primary health care. (2020) Geneva. https://www.who.int/activities/integrated-management-of-ncds

World Health Organization. Working for Health 2022–2030 Action Plan adopted by Seventy-fifth World Health As-sembly. (2022) Geneva. https://www.who.int/news/item/02-06-2022-w4h_wha75#:~:text=COVID%2D19%20response-,Working%20for%20Health%202022%E2%80%932030%20Action%20Plan%20adopted,Seventy%2Dfifth%20World%20Health%20Assembly

United Nations. Valuing What Counts A UN Systemwide Contribution on progress beyond Gross Domestic Product (GDP). (2022) New York. https://www.cepal.org/sites/default/files/presentations/beyondgdp-unctad-anu-peltola-2022.pdf

World Health Organization. Air pollution. Geneva. https://www.who.int/health-topics/air-pollution

United Nations Environment Programme. Caring for the environment helps to care for your mental health. (2019) Nairobi. https://www.unep.org/news-and-stories/story/caring-environment-helps-care-your-mental-health

World Health Organization. Environmental health. Geneva. https://www.who.int/health-topics/environmental-health

World Health Organization. MPOWER [Fight against the global tobacco epidemic through MPOWER Strategy]. Ge-neva. https://www.who.int/initiatives/mpower

World Health Organization. Health impact assessment (HIA) tools and methods. Geneva. https://www.who.int/tools/health-impact-assessments

World Health Organization. Health promotion. Geneva. https://www.who.int/health-topics/health-promotion

World Health Organization. Healthier populations. Geneva. https://www.who.int/our-work/healthier-populations

World Health Organization. Healthy People 2030 Framework. Geneva. https://health.gov/healthypeople/about/healthy-people-2030-framework

International Network of Health-promoting Hospitals and Health Services. Hamburg. https://www.hphnet.org

United States Department of Health and Human Servies. Move Your Way® Community Resources. (2021) Wash-ington DC. https://health.gov/our-work/nutrition-physical-activity/move-your-way-community-resources

World Health Organization. Primary health care. (2021) Geneva. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/primary-health-care

World Health Organization. Social determinants of health. Geneva. https://www.who.int/health-topics/social-determinants-of-health

United Nations Environment Programme. Strategic approaches to International Chemicals Management. Geneva. https://www.saicm.org

United Nations Climate Change What is the Triple Planetary Crisis? (2022) Bonn. https://unfccc.int/blog/what-is-the-triple-planetary-crisis

Organisation for Economic Co-operation and Development. Centre on Well-being, Inclusion, Sustainability and Equal Opportunity (WISE). Paris. https://www.oecd.org/wise

Megjelent
2023-09-10
Hogyan kell idézni
Vitrai, J. (2023). Szakdokumentum: A jóllét elérése — Globális keretrendszer a jóllétnek a népegészségügybe való integrálására egészségfejlesztési megközelítés alkalmazásával. Multidiszciplináris Egészség és Jóllét, 1(3), 76-109. https://doi.org/10.58701/mej.12244
Folyóirat szám
Rovat
Szakdokumentumok