A szinkronizálás terminológiájának újragondolása

  • Judit Sereg

Absztrakt

Az audiovizuális fordítás hazai és nemzetközi szakirodalmában is megfigyelhető, hogy a terminusokat sokféleképpen és nem egységesen használják az egyes kutatók. Ez a terminológiai széttagoltság néha a fogalmak zavarához vagy egymást átfedő, nem világosan definiált terminusok megjelenéséhez vezet. Tanulmányomban kísérletet teszek arra, hogy a nemzetközi és magyarországi audiovizuális fordítási terminusok, azon belül is kiemelten a szinkronizálással kapcsolatos terminusok rendszerét tisztázzam, és javaslatot teszek egy, a jövőbeni kutatások pontos körülhatárolását segítő terminusrendszer bevezetésére.

Megjelent
2023-06-07
Rovat
Tanulmányok