Funkcionalizmus a bibliafordításban

Absztrakt

A tanulmány példákon keresztül illusztrálja néhány modern magyar nyelvű bibliafordítás funkcionalista megközelítését. A ma leginkább Nord (2016, 2018) nevével társított funkcionalista elmélet és az azt megelőző, Nida (1994) álta- li szociolingvisztikai ihletettségű dinamikus fordítás alapvető tulajdonságainak bemutatása és illusztrálása után a szakirodalom alapján megfogalmazott kritikai gondolatokon keresztül eljut a magyar nyelvű bibliafordítások elemzésének újfajta, összetettebb kritériumrendszeren alapuló lehetőségéig.

Megjelent
2023-12-10
Hogyan kell idézni
M. PintérT. (2023). Funkcionalizmus a bibliafordításban. Fordítástudomány, 25(2), 87-106. https://doi.org/10.35924/fordtud.25.2.6
Rovat
Bibliafordítás