Elemzési szempontrendszer terminológiai adatbázisokhoz

  • Dóra Mária Tamás
  • Eszter Sermann

Absztrakt

A tanulmány célja egy olyan vizsgálati és minősítési szempontrendszer megalkotása, amely alapján objektív szempontok szerint leírhatóvá, értékelhetővé válnak az online elérhetőségű nagy központi adatbázisok. A jelen kutatás alapját a hazai és a nemzetközi szakirodalom tanulmányozása, konkrét példák elemzése, egyéb adatbázis-osztályozási rendszerek egyes elemeinek alkalmazása, valamint a szerzők korábbi kutatásai képezik. A terminológiai szakirodalomban fellelhető a terminológiai adatbázisok definiálása, jellemzőik összevetése az elektronikus szótárakkal, konkrét adatbázisok leírása, valamint születtek különböző osztályozások, szempontrendszerek is, amelyek azonban nem alkalmasak az átfogó elemzéshez és recenzáláshoz. A tanulmányban az általunk kidolgozott rendszer alapján elemezzük az IATE adatbázist, az Európai Unió intézményeinek terminológiai adatbázisát. Úgy véljük, hogy ezek a szempontok segítségül szolgálhatnak a terminológiai adatbázisok tudatos használatához, a hozzájuk kapcsolódó ismeretek elmélyítéséhez, valamint támpontot nyújthatnak olyan hatékony segédeszközök kidolgozásához, melyek gördülékennyé teszik a szakmai kommunikációt. Segíthetnek abban is, hogy objektív szakmai véleményt lehessen kialakítani és közölni a terminológiai adatbázisokról, akár szóbeli, akár recenzió formájában, és reményeink szerint átfogó jellegével e szempontrendszer még fejlesztési ötleteket is inspirálhat.

Megjelent
2020-01-22
Hogyan kell idézni
TamásD. M., & SermannE. (2020). Elemzési szempontrendszer terminológiai adatbázisokhoz. Fordítástudomány, 21(2). https://doi.org/10.35924/fordtud.21.2.4