Leuven-Zwart modelljének tesztelése angol nyelvű irodalmi próza magyar fordításaiban

  • Szilvia Szakály

Absztrakt

Jelen tanulmány a szerző készülő doktori disszertációjának kutatási céljait, elméleti alapjait és a tervezett vizsgálati módszert mutatja be. A kutatás témája a fordítói stílus és tettenérhetőség, ami a fordítási folyamat során hozott döntések, illetve a fordítás eredményében megmutatkozó interpretáció eredménye. Az elemzés eszköze Kitty M. van Leuven-Zwart komplex szövegelemző modellje, amely két részből áll: a szöveg mikrostrukturális eltolódásainak kategorizálására szolgáló összehasonlító modellből és egy leíró modellből, amelynek segítségével a mikrostruktúra eltolódásainak a makrostruktúra szintjén érvényesülő hatásai vizs- gálhatók. Az elemzéshez választott korpusz J.D. Salinger The Catcher in the Rye című regényének két magyar nyelvű fordítása: Gyepes Judit Zabhegyező és Barna Imre Rozsban a fogó című munkája. A készülő doktori disszertáció egyik elsődle- ges célja, hogy tesztelje a modell alkalmazhatóságát angol nyelvű irodalmi próza magyar fordításainak elemzésével, amire korábban még nem volt példa. Salinger kultikus regénye számos nyelvi kihívást tartalmaz, amelyek megoldása kreativitást igényel a fordító részéről – ez a tény, valamint az elemzés eszközéül választott modell összetettsége megfelelő alapot jelenthetnek a fordító stílusának, tettenérhe- tőségének vizsgálatához.

Megjelent
2021-05-19
Hogyan kell idézni
SzakályS. (2021). Leuven-Zwart modelljének tesztelése angol nyelvű irodalmi próza magyar fordításaiban. Fordítástudomány, 23(1), 82-100. https://doi.org/10.35924/fordtud.23.1.5