Beküldések

Bejelentkezés vagy Regisztráció a beküldéshez.

Ellenőrzőlista a benyújtás előkészítéséhez

A benyújtási folyamat része, hogy a szerzők ellenőrizzék le a benyújtandó anyaguk mindenben megfelel az alábbi listában szereplő elvárásoknak, és azokat a beadványokat, amelyek nem tartják be a az útmutatóban leírtakat, azokat vissza lehet küldeni a szerzőnek.
 • A beküldött anyagot korábban nem publikálta máshol, és megelőzően egy másik folyóiratnál sem ment keresztül lektorálási folyamaton.
 • A benyújtott fájl OpenOffice, Microsoft Word, RTF, dokumentum fájlformátum.
 • Ahol lehetséges, ott megadott DOI-s vagy URL-es hivatkozásokat.
 • A szöveg egyes sorközzel; 12 pontos betűmérettel; használjon dőlt formázást az aláhúzott kiemelés helyett (kivéve az URL címek); és minden illusztráció, ábra és táblázat a helyére kerüljön és ne a szöveg végére.
 • A szöveg betartja azokat a stiláris és bibliográfiai követelményeket, amelyek a Szerzői útmutatóban szerepelnek.

Szerzői útmutatók

A szerkezeti egységek sorrendje: (1) cím; (2) absztrakt; (3) kulcsszavak; (4) törzsszöveg; (5) felhasznált irodalom; (6) mellékletek (ha vannak).

Absztrakt 180 szó

Törzsszöveg

 • Forma: Times New Roman, 12-es betűméret, szimpla sortávolság, balra zárt szöveg.
 • Az alcímek középre zártak, csak a cím kezdőbetűje nagybetűs
 • Az első szintű alcímeket félkövér betűtípussal kell írni; a második szintű alcímek dőlt betűsek.
 • Az alcímek után következő szöveg mindig új sorban kezdődjön.
 • Az alcímek utáni első bekezdés behúzás nélküli, majd minden további bekezdés 0,75-ös behúzással kezdődjön:
 • Szövegközi kiemelés: Dőlt betű alkalmazandó (félkövér betű, ritkítás és aláhúzás nem).
 • Minden felhasznált tanulmányra pontosan hivatkozni kell. A felsorolt hivatkozások között csak olyan tétel szerepeljen, amelyre történt szövegközi hivatkozás. A közvetett hivatkozások alkalmazása kerülendő.

Szövegközi hivatkozások:

Utalás egy műre

A szövegben a hivatkozást a szerző(k) nevének és a megjelenés évszámának feltüntetésével végezzük el.

 • Többször kiadott írás esetében perjellel választjuk el az első kiadás és a jelenleg hivatkozott kiadás évszámát. Például: (Neisser, 1976/1984)
 • Szerzőpáros esetében a két szerző nevét az "és" kötőszó választja el egymástól. Például:… a jelenség összefüggésben áll a társadalmi elvárásokkal (Bedő & Schlotter, 2008)
 • Ha a mű többszerzős, úgy a nevek között vessző áll, az utolsó két név között pedig "&" szerepel. Háromnál több név esetén az első előforduláskor az összes szerző neve szerepel a hivatkozásban. Például: (Németh, Stöckl &Vincze, 2017). A további előforduláskor az első szerző neve és az "et al." (=és munkatársai) rövidítést használjuk. Például: (Németh et al., 2017)
 • Statisztikai adat, törvény vagy tanügyi dokumentum esetén a szerző nem ismeretes, ilyenkor a címet írjuk be kurzíváltan. Például: (Nat, 2012) vagy …Ahogy a Nemzeti Alaptanterv (2012) fogalmaz, nem lehetséges…
 • Hiányzó évszám esetén a (n.d. = no date) jelölést alkalmazzuk. Például: (Szathmáry, n.d.)

Utalás több műre

 • Egy szerző több műve
  • A zárójelen belül egy szerző különböző munkáira hivatkozva a nevet csak egyszer írjuk ki, utána következnek az évszámok, egymástól vesszővel elválasztva (Sándor, 2015, 2018).
  • Ha egy szerzőnek azonos évben publikált több írására hivatkozunk a teljes szöveg különböző helyein, azokat az egyes évszámok után írt betűkkel különböztetjük meg (Sándor, 2017a, 2017b). Ezt az irodalomjegyzékben is feltüntetjük.
 • Több szerző több műve
  • Egy zárójelen belül több szerző munkáira hivatkozva az egyes tételeket pontos vessző (;) választja el. Például: (Lanszki, 2017; Bedő & Schlotter, 2008).
 • Amennyiben két különböző mű esestén vezetéknév azonossággal találkozunk, utalunk a keresztnévre is. Például: (Bernáth Á., 2014; 1988; Bernáth L. & Séra, 2016). Folyószövegbe fogalmazva pedig érdemes kiírni a keresztnevet is a teljes pontosság érdekében.

Forrás- és irodalomjegyzék

 • Önálló könyvek: Szerző(k) (évszám). Cím. Kiadó. Pl.: Bedő, A., & Schlotter, J. (2008). Az interaktív tábla. Műszaki Kiadó. Újrakiadott művek esetén: Neisser, U. (1976/1984). Megismerés és valóság. Gondolat.
 • Szerkesztett könyvek: Szerkesztő(k) (Ed. vagy Eds). (évszám). Cím. Kiadó. Pl.:Németh, A., Stöckl, C., & Vincze B. (Eds.). (2017), Survival of Utopias - Life Reform and Progressive Education in Austria and Hungary: Weiterlebende Utopien Lebensreform und Reformpädagogik in Österreich und Ungarn. Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften.
 • Könyvfejezetek: Szerző(k) (évszám). Fejezet (vagy tanulmány) cím. In Szerkesztő(k) neve (Ed. vagy Eds.), Könyv címe (a fejezet első utolsó oldala). Kiadó. Pl.: Neves, D. M., & Anderson, J. R. (1981). Knowledge compilation: Mechanisms for the automatization of cognitive skills. In J. R. Anderson (Ed.), Cognitive skills and their acquisition (pp. 5784). Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
 • Folyóiratban megjelent cikkek: Szerző(k) (évszám). Tanulmány cím. Folyóiratcím, évfolyam(szám), A tanulmány elsőutolsó oldala. Pl.: Larkin, J. H., & Simon, H. A. (1987). Why a diagram is (sometimes) worth ten thousand words. Cognitive Science, 9(11), 6599. Online folyóiratok esetében hiányozhat az oldalszám, ilyenkor azt értelemszerűen nem kell feltűntetni. Amennyiben van DOI-száma a tanulmánynak, azt meg kell adni.
 • Újságcikk vagy interjú napi- heti- vagy havilapban: Szerző (megjelenés dátuma). Cím. Lap címe, megjelenés napja. A tanulmány első utolsó oldala. Pl.: Ferdinandy, Gy. (1993, June 5.). Csatlakozás. Magyar Nemzet, 2021. Ha a cikk internetes hírportálon jelent meg: Szerző (megjelenés dátuma). Cím. Lap címe. Webcím Pl.: Dull, Sz. (2017, November 21.). PISA-jelentés: A magyar gyerekek problémamegoldásban átlag alatt vannak. index.hu. https://index.hu/belfold/2017/11/21/pisa-jelentes_a_magyar_diakok_problemamegoldasban_atlag_alatt_vannak/
 • Korábbi kiadások, fordítások jelzése: Pl.: Neisser, U. (1976/1984). Megismerés és valóság. Gondolat.
 • Statisztikai adatok: Szervezet vagy kutatócsoport neve (évszám). Cím. Befoglaló mű címe. Kiadó szervezet. Webcím Pl.: Központi Statisztikai Hivatal (2017). Színpadi szórakoztatás, 2016. Statisztikai tükör.  http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/szinpad16.pdf
 • Tanügyi dokumentumok: Dokumentum neve (évszám). Befoglaló mű címe. A megjelenés dátuma. Webcím Pl.: Nemzeti Alaptanterv (2012). Magyar Közlöny, 2012.06.04. URL: http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/mk_nat_20121.pdf
 • Disszertációk, szakdolgozatok: Szerző (évszám). Cím [Dolgozat típusa]. Intézmény. Pl.: Lőrinc Katalin (2014). A test szövege [DLA értekezés]. Színház- és Filmművészeti Egyetem. 
 • Kézirat: Szerző (évszám). Cím [Kézirat]. Megjelenés helye. Pl.: Gönyei, S. (1951). Beszámoló az 1951.11.03-04-én, a Népművészeti Intézet megbízásából, Bag Pest megyei községben végzett táncgyűjtő útról [Kézirat]. MTA BTK Zenetudományi Intézet, Néptánc Archívum, Akt. 106.
 • Magánkiadás: Szerző (évszám): Cím [Magánkiadás]. Pl.: Szabó-Józsa Éva (2016). Magyarország a HAZÁM, de Svájc az otthonom [Magánkiadás].
 • Blogbejegyzés: A szerző blogon megadott nevét kell használnunk (megjelenés dátuma). Cím. Blogcím. webcím Pl.: mikrokozmosz (2018, June 14.). Túl minden határon Interjú Ágnes Noltenius balettmesterrel. Táncblog. http://tanc.reblog.hu/tul-minden-hataron-interju-agnes-noltenius-balettmesterrel
 • Lexikoncímszó: Szerző (évszám). Cím. In Szerkesztő(k) neve (Ed. vagy Eds.), Lexikon címe (Oldalszámok). Kiadó. Pl.: Martin György (2001). Legényes. In Gy. Pálfy (Ed.), Néptánc kislexikon (pp. 9596). Planétás Kiadó.
 • Koreográfia: Szerző (alkotási terület). (évszám). Cím [A műalkotás típusa]. Kiadó. vagy Szerző (alkotási terület). (évszám). Cím [A műalkotás típusa]. Befoglaló mű. Kiadó. Pl.: Bartók, B (Composer), Miloss, A. (Choreographer), & Ferencsik, J. (Conductor). (1942, October 12). A csodálatos mandarin. Corpo di Ballo del Teatro alla Scala. Teatro alla Scala.
 • Színpadi előadások (nem koreográfia): Szerző (alkotási terület). (évszám). Cím [A műalkotás típusa]. Színház. Pl.: Pintér, B. (Writer & Director). (2016, March 19.). A bajnok. Katona József Színház.
 • Zene: Szerző (alkotási terület). (évszám). Cím [A műalkotás típusa]. Kiadó. Pl.: Björk (1988). Birthday. The Sugarcubes [Song]. One Little Indian Records.
 • Film: Szerző (alkotási terület). (évszám). Cím [A műalkotás típusa]. Forgalmazó. Pl.: Hajdu Szabolcs (Director). (2006). Fehér tenyér [Film]. Strand Releasing
 • Televízióműsor: Szerző (alkotási terület). (évszám). Cím [A műalkotás típusa]. Csatorna. Pl.: Szurdoki, E. (Director), & Kun, M. (Host). (2011, January 22). A rejtélyes XX. század [TV show]. Magyar Televízió 1.
 • Sorozat: Szerző (alkotási terület). (évszám). Cím [A műalkotás típusa]. Forgalmazó. Pl.: Woody, A. (Writer & Director). (2016). Crisis in Six Scenes. (Episode 3.) [TV series episode]. Amazon.

Ábrák, táblázatok

 • A számozás és cím helye az ábra alatt, illetve a táblázat fölött van. Például: 
  • 1. ábra: Bethlen Téri Színház. Fotó: Palotai Mihály, 2017.
  • 2.táblázat: A 2015-ben divattánc szakirányt választó elsőéves hallgatók előképzettsége. Forrás: Kiss István, 2016.
 • Ábrákat és táblázatokat csak akkor helyezzen el írásában, ha a szövegbe logikusan illeszkedik, és a szövegben utaljon ezekre.  Például: A megkérdezettek 23%-a (2. táblázat) úgy vélte, hogy….)
 • Amennyiben egy képnek, fotónak, ábrának a szerzőjét és/vagy évszámát nem tudja pontosan megjelölni, akkor használja az URL-t.
 • A saját tulajdonú fotó után, a „Saját gyűjtés”, míg a saját szerkesztésű ábra, táblázat után a „Saját szerkesztés” megnevezést kell használni.

 

Tanulmányok

Tanulmány rovatban empirikus kutatások eredményeinek közlése, valamint elméleti tanulmányok, szisztematikus szakirodalmi áttekintések közlése lehetséges (30000-40000 leütés terjedelemben).

Módszertan

Módszertan rovatban esettanulmányok, módszertani leírások megjelenésének adunk helyet a táncoktatás tantárgypedagógiájának területéről  (20000-25000 n terjedelemben). 

Szemle

A Szemle rovatba fontosabb külföldi és hazai táncpedagógiai írásművek recenzióit várjuk (5000-10000 n terjedelemben).

Reflexiók

A Reflexiók rovatban a tánccal asszociatív kapcsolatba hozható vitaanyagokat, megemlékezeléseket, táncműelemzéseket közöljük (15000-25000 n terjedelemben).

Adatvédelmi nyilatkozat

A megadott nevek és e-mail címek kizárólag a folyóiratnál lesznek felhasználva, más célokra, harmadik félnek nem kerülnek átadásra.