Publikációs etikai szabályzat

A tanulmányok közlése  során a szerkesztőség követi a Committee of Publication Ethics (CORE) iránymutatásait (https://publicationethics.org/).

A folyóiratban csak eredeti, máshol még nem közölt, és más folyóirathoz még nem benyújtott írások közlése lehetséges. Angol és magyar nyelven fogadunk tanulmányokat, melyeket a szerkesztőbizottság által felkért, a témában jártas, tudományosan minősített anonim bírálók értékelnek double-blind eljárás keretében. A bírálati eredményekről a szerzőket elektronikusan értesítjük, akik kézíratukat a lektori vélemények alapján egyszer korrigálhatják.

A Tánc és Nevelés évente kétszer online és nyomtatott formában is megjelenik, a kéziratokat azonban csak az online felületen keresztül fogadja el, melyhez regisztráció és bejelentkezés szükséges.

Amennyiben a cikk fizikai és/vagy pszichés vizsgálat eredményeit közli, a szerző(k) kötelesek megküldeni a szerkesztőség számára a kutatásetikai engedélyt.

A double-blind peer review folyamat:

 1. A szerkesztőség értékeli a beküldött kéziratot: megvizsgálja, hogy annak témája illeszkedik-e a folyóirat profiljához és elvégzi a plágiumszűrést.
 2. A szerkesztőség egyetértésével a főszerkesztő felkér két szakértőt az anonim értékelési folyamathoz, akik az oktatáskutatás és/vagy táncművészet elismert, minősített szakemberei.
 3. A lektorok 30 napon belül értékelik a kéziratot a lektori űrlapon, ezen kívül szöveges értékelést is küldenek a kapott szövegről a szerkesztőségnek. A bírálat során a lektorok az alábbi kategórák valamelyikébe sorolják a kéziratot: elfogadás; elfogadás kisebb változtatásokkal; elfogadás jelentős átdolgozással; elutasítás.
 4. Amennyiben mindkét felkért lektor elutasítja a kézirat megjelenését, a Tánc és Nevelés nem közli azt. Egy támogató és egy elutasító lektori vélemény esetén a főszerkesztő harmadik lektort kér fel.
 5. A főszerkesztő továbbítja a szerzőnek a lektori véleményeket és a szerkesztőség döntését.
 6. A lektorálási folyamat minden részletét, különösen a szerzők és a lektorok kilétét a szerkesztőségnek bizalmasan kell kezelni.

A benyújtott kézirattal kapcsolatos tartalmi és formai elvárások:

 1. A közlés alapvető feltétele, hogy a szerző a folyóirat online felületén található szerzői útmutató alapján készítse el a kéziratát. A folyóirat nem fogad be ettől eltérő formában készített anyagokat.
 2. A szerzői útmutató tartalmazza az egyes rovatok tartalmi és formai elvárásait, ami alapján a szerző a megfelelő terjedelemben és a megfelelő rovathoz nyújthatja be kéziratát.
 3. A kézirat mindenben kövesse a folyóirat online felületén található tartalmi, formai és hivatkozási előírásokat . 
 4. A kéziratot valamint annak csatolmányait (képeket, a kézirat eredetiségéről szóló nyilatkozatot) a regisztrációt követően, a melléklet útmutató alapján szintén a folyóirat honlapján kell feltöleni Word-formátumban. A feltöltött kézirat tartalmazza a munka magyar és angol nyelven is megadott címét és  absztraktját valamint annak 3-4 kulcsszavát is.
 5. A bírálati eljárás lezárulta után a szerző értesítést kap a kézirat befogadásáról vagy elutasításáról. Elfogadás esetén a szerzőnek a megadott határidőn (két héten) belül  a lektori és szerkesztőségi javaslatokat mérlegelve el kell végeznie a kért módosításokat.
 6. A határidőn belül elvégzett korrekciók megtörténte után  a szerkesztőség megvizsgálja a szükséges korrekciók tényleges elvégzését, majd ezt követően dönt a kézirat végleges elfogadásáról..
 7. A nyelvileg lektorált angol és magyar kéziratot a szerzőnek az átnézés és jóváhagyás után  egy héten belül kell visszaküldenie. A megjelenés előtt a szerző jóváhagyásra öt napos visszaküldési határidő mellett megkapja munkája végleges tördelt változatát, aminek  áttekintése után lehetősége van a szövegben található esetleges nyomdai hibák jelzésére. A szerző tudomásul veszi,  hogy  a tördelt szöveg jóváhagyása után  további változtatásra nincs lehetőség.
 8. A szerző a kézirat benyújtásakor nyilatkozik arról, hogy  a benyújtott  kézirat eredeti munka, az máshol nem jelent meg, illetve nincs megjelenés alatt.
 9. Több szerző esetén a munka benyújtásához mindenkinek be kell nyújtani az eredetiségi nyilatkozatot, annak végleges változatát minden társzerzőnek jóvá kell hagynia.

A szerkesztőség az alábbi esetekben eláll a publikálástól:

 1. Ha a szerkesztőség vagy a lektorok plágiumot, adathamisítást vagy eredményferdítést találnak a kéziratban, valamint felfedezik, hogy a cikk másodközlés.
 2. Ha a szerző nem megfelelően javítja és szerkeszti kéziratát. 
 3. Ha a szerző nem veszi figyelembe a publikációs folyamatban rögzített határidőket.

A szerzőnek jogában áll kifogással élni a szerkesztőségi döntés ellen, ezt a főszerkesztőnél kell jeleznie írásban. Az ügyet a szerkesztőség áttekinti, és döntését a folyóirat etikai irányelvei alapján meghozza, melyről a szerzőt írásban a főszerkesztő tájékoztatja.