Táncantropológia és migrációkutatás

Kapcsolódási pontok, irányok, lehetőségek

  • Nóra Kovács HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont, Magyar Tudományos Akadémia Kiváló Kutatóhely
Kulcsszavak: szakirodalmi kitekintés, táncantropológia, migraciókutatás

Absztrakt

Jelen tanulmány a nemzetközi szakirodalom segítségével – és a teljességre törekvés igénye nélkül – azt kísérli meg áttekinteni, hogy a zenével kísért mozgás társadalmi gyakorlataira irányuló kutatások hogyan kapcsolódnak a nemzetközi mobilitás és migráns népességek életének különféle kontextusaihoz. Az írás azzal a problémakörrel foglalkozik, hogy milyen hozzájárulásai láthatók a táncra irányuló vizsgálódásoknak a nemzetközi migráció különféle formáinak, egyéni és közösségi vetületeinek feltárásában, megismerésében és megértésében.

Megjelent
2023-11-12
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok