Tánc és matematika kapcsolatának vizsgálata első osztályosoknál

  • Mónika Pálinkás-Molnár Magyar Táncművészeti Egyetem
  • László Bernáth Eötvös Loránd Tudományegyetem
Kulcsszavak: téri képességek, tánc és matematika, első osztályos tanulók

Absztrakt

A tánc és a matematika első hallásra két, egymástól igen távol álló fogalomnak tűnhet. Tanulmányunk elméleti részében azt mutatjuk be, hogy a matematikai- és a téri képesség között erős kapcsolat van, továbbá a tánc és a téri képesség között is kimutatható összefüggés. Ebből viszont az a hipotézis következik, hogy a tánc fejleszti a téri képességet és ezen keresztül a matematikai képességet is. Ezt első osztályos gyerekekkel vizsgáltuk.

Az egy hónapig tartó foglalkozások során kreatív gyermektánc és mozgásos drámapedagógiai feladatokat használtunk. A gyermekek előzetes és a foglalkozások utáni tudását egy matematikai és egy téri képességeket mérő feladatsorral mértük. Az általunk kapott negatív eredmény lehetséges okait megkíséreltük feltárni.

Megjelent
2020-08-17
Rovat
Tanulmányok