A digitális munkarend tapasztalatai a Magyar Táncművészeti Egyetemen

  • Adrienn Papp-Danka
  • Anita Lanszki
Kulcsszavak: távoktatás, felsőoktatás, művészeti oktatás

Absztrakt

A COVID-19 betegség megjelenésével Magyarországon kormányrendelet írta elő, hogy a járványhelyzetben a felsőoktatási intézményeknek távoktatás formájában kell teljesíteni folyamatban lévő kurzusaikat. A helyzethez való alkalmazkodás különösen nagy kihívás volt a Magyar Táncművészeti Egyetemen, ahol a táncos jellegű képességfejlesztő órákon a személyes jelenlét és a teremadottságok nélkül nehezen képzelhető el fejlődés, de kihívást jelentett az is, hogy az intézményben nem volt egységes e-learning gyakorlat, csupán egyes oktatók számára volt mindennapos a digitális eszközök oktatási célú használata. Kutatásunkban feltártuk, milyen oktatási gyakorlatok alakultak ki a Magyar Táncművészeti Egyetem elméleti, valamint gyakorlatorientált, táncos kurzusain, továbbá hogy milyen tapasztalatokra tettek szert az oktatók és a hallgatók a majd’ 3 és fél hónapos időszak alatt. Az oktatók (n=65) és hallgatók (n=240) kitöltöttek egy eszközhasználatra és kurzus menedzsmentre vonatkozó online kérdőívet, továbbá a válaszadó oktatók közül 13-an strukturált interjúban is részletezték tapasztalataikat. Az oktatók nagy része pozitívan fogadta mindazt, amit a távoktatásból profitálni tudott, de érthető módon a tánc online távoktatását sokan lehetetlennek ítélték meg. A hallgatók egy része a saját időbeosztás és az otthoni kényelem miatt élvezte a távoktatást, de számos kritikával illették annak módszereit.

Megjelent
2020-08-17
Rovat
Tanulmányok