Egy táncművészeti módszertani program bevezetésének vizsgálata a közoktatásban

  • Anita Lanszki
  • Adrienn Papp-Danka
  • Eszter Szabó
Kulcsszavak: pedagógus-továbbképzés, művészetoktatás, hatásvizsgálat

Absztrakt

Az EFOP-3.2.6-16 A tanulók képesség-kibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben pályázat keretében a Magyar Táncművészeti Egyetem kidolgozott egy művészeti képességfejlesztő nevelési-oktatási programot, melynek keretében a tánc öt formanyelvéhez módszertani segédanyagok és pedagógus-továbbképzések készültek. A 2018-ban és 2019-ben lebonyolított tréningeken 57 köznevelési intézmény, elsősorban alapfokú művészeti iskola 126 diplomás táncpedagógusa vett részt az MTE munkacsoportjainak irányításával. Jelen kutatásban feltérképeztük, hogy milyen tapasztalatokra tettek szert a 2019/2020-as tanévben azok a pedagógusok, akik beépítették a továbbképzéseken elsajátított módszertani programot oktatási gyakorlatukba. Kutatási módszerként az írásbeli kikérdezést választottuk, és egy 27 kérdésből álló online kérdőívet alkalmaztunk. A kérdések 3 nagyobb témakört érintettek: (1) az akkreditált továbbképzésről való vélemény, elégedettség; (2) az új módszertani anyagok mindennapi gyakorlatba való beépítése; (3) a differenciálás, a tehetséggondozás és a hátránykompenzáció kapcsolata az új módszertannal. A válaszadó tánctanárok (n=103) összességében nagyon pozitívan nyilatkoztak a továbbképzésről, annak minden vetületéről. A legtöbben már beépítették a gyakorlatukba az új módszertant, elsősorban a változatosság, az újítás és az élménypedagógia érdekében, de voltak olyan pedagógusok is, akik módosítottak az eredeti módszertanon annak érdekében, hogy a differenciálást, a tehetséggondozást és a hátránykompenzációt eredményesebben meg tudják valósítani.

Megjelent
2021-03-01
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok