Fordítói dilemmák a Magyar Táncművészeti Egyetemen

  • Emese Egey
Kulcsszavak: barátságtalan nyelvpárok, terminológiai kérdések, nyelvi fordítás és ellenőrzés

Absztrakt

A Magyar Táncművészeti Egyetemen keletkező és angol nyelvre fordítandó dokumentumok mennyisége folyamatosan nő. Jelen írás röviden vázolja a fordítástudomány mint önálló tudományterület beágyazottságát, részterületeit, felvillant aktuális kutatási irányokat, valamint bemutat néhány fordításetikai és fordítástechnikai kérdést. Számos példa segítségével érzékelteti, milyen kihívásokat jelent a táncos szaknyelv fordítása, a terminológia alkotás. Részletesen tárgyalja a fordítás nyelvi ellenőrzésének szükségességét és indokolja, miért lehet fontos már a forrásnyelvi szöveg korrektúrája is. Javaslatot tesz a tervezett fordítói munkacsoport mielőbbi létrehozására.

Megjelent
2021-10-12
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok