Tanulók aktivitásának fokozása testnevelés órán a tánc integrációjával

  • Dóra Reiner ELTE
  • Zoltán Ferenc Horváth ELTE
  • Judit H. Ekler ELTE
Kulcsszavak: tánc az iskolai testnevelésben, alternatív, nem versengő mozgásformák

Absztrakt

A kutatásunk témája a táncórai aktivitás mérése testnevelés óra keretében. Célunk volt megállapítani, hogy mely életkorokban és milyen személyiségű tanulók számára jelenthet a tánc előnyös alternatívát. További célunk volt az accelerometer optimális elhelyezésével kapcsolatos tapasztalatgyűjtés, táncos mozgásformák mérése esetén. A kutatásban 4. 5. és 7. évfolyamos diákok vettek részt. A testnevelés és a táncórai aktivitás mérésére accelerometert, a személyiségtípusok vizsgálatának céljából a Hogyan viselkedem? önismereti kérdőívet használtuk. Az elemzéseket évfolyamok, órai tartalmak és személyiségtípusok szerinti bontásban végeztük el. Eredményeink kiértékelése alapján a testnevelés órák MVPA értékei az egyes évfolyamokon kiegyenlített értéket mutattak, de a táncórai MVPA átlagértékek az életkor növekedésével szignifikánsan csökkentek. A versengést elkerülő személyiségtípusú diákok táncórai aktivitási szintje 7. osztályban is magasabb társaiknál, ezért úgy látjuk, hogy a táncórák megfelelő mozgásos alternatívát nyújthatnak a mindennapos mozgás megvalósításának terén. Jelentőségük azért is nagy, mert az iskolai testnevelésbe épített táncoktatás átadhat olyan mozgásismeretet, amely élethosszig tartó mozgásformát jelenthet a versengést elutasító személyiségű emberek számára.

 

Megjelent
2022-04-10
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok